Een boek gevonden? BESTEL door ons een mail te sturen.
Homepage Het Oplettende Lezertje

Amsterdam

Toelichting bij catalogus titels

Adriaenssen.Leo.
Een dwarse buurt. Het herscheppingsverhaal van de Staatsliedenbuurt en Frederik Hendrikbuurt 1971 - 1996.
Wijkcentr.Staatslieden/H de Grootbuurt , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Ingenaaid. E.15,00

Albrecht.Saskia e.a.
Vondels inwydinge van 't stadthuis t' Amsterdam
Dick Coutinho , MUIDERBERG
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Aurelius.Joannes. (Jan ter Gouw)
Amsterdam.
Gebroeders Kraay. , AMSTERDAM
1e druk, 1858 - Litho op voorplat.
Onze exemplaar waardering: 506
Los in de band. Oorsprong en afleiding van de namen der grachten,eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad. E.75,00

Bakker.B./E.Fleurbaay./A.W.Gerlagh.
De verzameling van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
Waanders / Gemeentearchief Amsterdam , ZWOLLE/AMSTERDAM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Publikaties v.h Gemeentearchief A'dam uitgegeven door de St.H.J.Duyvisfonds Nr 16. E.40,00

Bakker.Piet
Een buurt wordt bijgezet. Wel en wee rond het Waterlooplein.
Andries Blitz , LAREN (NH)
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.6,00

Balbain Verster. J.F.L.de.(inleiding)
De Amsterdamsche Ijsclub. 1864 - 1914. Gedenksschrift bij het 50-jarig bestaan.
Amsterdamsche Ijsclub , AMSTERDAM
1e druk, 1915 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
omslag: I.W.R.Wenckebach. E.60,00

Battjes.Jan en Hans Ladrak
Van steenhuis tot borg. De bouwhistorie van de Menkemaborg.
Monnier , GRONINGEN
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.25,00

Blom.Joop, Stan van Houcke e.a.
De Vondelstraat.Verslagen van Radio Stad 29 februari-3 maart 1980
Van Gennep. , AMSTERDAM
2e druk, 1980 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Blomberg.Wilhelmina C.
Aan de bakermat van de amsterdamse volkshuisvesting. Louise Went (1865-1951)
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.11,00

Boas.Dr.Henriá‰átte
Terug in de Den Texstraat. De bewoners en de omgeving.
Kok , KAMPEN
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Bolte.Wouter en Johan Meijer.
Van Berlage tot Bijlmer. Architectuur en stedelijke politiek
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1981 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Bonke.Hans.
Amsterdamse pakhuizen 16de - 20ste eeuw.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 2011 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.28,00

Boomsma.Hans en J.B.Mangá‚á
Amsterdam, zoals het was, zoals het is.
History Book , DORDRECHT
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Hoogtepunten uit de amsterdamse architectuurgeschiedenis. E.12,00

Braat.Drs.J. e.a. (red)
Honderd jaar Rijksmuseum. 1885-1985.
Holkema & Warendorf. , WEESP
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Brandt.Ton van den.
Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
Bas Lubberhuizen , AMSTERDAM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Bregstein.Philo & Salvador Bloemgarten.(samenst)
Herinnering aan joods Amsterdam.
Bezige Bij , AMSTERDAM
3e druk, 2004 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Brugmans.Dr.H.
Uit de geschiedenis van den wereldhandel.
Vroom & Dreesmann , AMSTERDAM
1e druk, 1937 - Luns (olieverfcomposities)
Onze exemplaar waardering: 700
Uitgegeven ter herdenking van het 50 jarig bestaan van Vroom & Dreesmann, Amsterdam E.8,00

Burkunk.Marlin.
Toets en proef der loffelijcker bouwkonst.
Gemeentelijk bureau monumentenzorg , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Stadsherstel op de Wallen en in de Haarlemmerbuurt E.9,00

Byll.H.van der. e.a. (red)
Geschiedenis van het amsterdamsch studentenleven. 1632 - 1932.
Int. Antiquariaat (Menno Hertzberger) , AMSTERDAM
1e druk, 1932 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
(Schimmel)vlekken op achterplat. E.30,00

Carter.Alice Clare.
The english reformed church in Amsterdam in the seventeenth century.
Scheltema & Holkema. , AMSTERDAM
1e druk, 1964 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.19,00

Cate.Flip ten.
Dit volckje seer verwoet. Een geschiedeis van de Sint Antoniebreestraat
Pantheon boekhandel , AMSTERDAM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Denters.Ton, Rina Ruesink en Bart Vreeken.
Van muurbloem tot straatmadelief. Wilde planten in en om Amsterdam.
St.Uitg.Kon.Ned.Natuurhistorische Ver. , UTRECHT
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

divers
De renovaties van "De Samenwerking" 1986-1994. Woningverbetering in Amsterdam-Zuid
ACW "Samenwerking" B.A. , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Fotoillustraties en tekeningen
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

divers
We hadden warmen menschenharten.
Stadsdeel Amsterdam-oost , AMSTERDAM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
in de buurt van de tachtigers: culturele vernieuwers in Amsterdam-oost. E.8,00

divers
Wonen. woning. wet. 100 jaar woningwet.
Stedelijke woningdienst , AMSTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.8,00

Duparc.H.J.A.
De amsterdamse paardentrams
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Duparc.H.J.A.
Trams en tramlijnen. De amsterdamse paardentrams.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1973 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Emeis.M.G.
Amsterdam buiten de grachten.
Sijthoff. , AMSTERDAM
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Emeis.M.G.
Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,00

Endlich.Ben.
450 jaren Burger-Weeshuys.
Aspekt , SOESTERBERG
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback met flappen E.15,00

Engels.J.Th.
Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis, aalmoeze- niersweeshuis, diakonieweeshuis, Soc.agog. centr.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Faber.Sjoerd e.a.
Van Heeren, die hunn'stoel en kussen niet beschaemen.
St.Kon. paleis te Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Het stadsbestuur van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. E.7,00

Greup.Mr.G.M.
De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
Becht. , AMSTERDAM
1e druk, 1952 -
Onze exemplaar waardering: 701
Geillustreerd. E.9,00

Grosheide.G.
Bijdragen tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
J.Schipper Jr , HILVERSUM
1e druk, 1938 -
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. E.15,00

Ham.Marion van e.a. (samenst)
God tussen ons amsterdammers.
HoLaPress Communicatie , VALKENSWAARD
1e druk, 2004 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een terugblik op de eerste amsterdamse sacrements- processie sinds 1578. E.6,00

Happee.J. e.a. (red)
De lutheranen in Amsterdam (1588 - 1988)
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Gedenkboek t.g.v. 400 jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. E.15,00

Harlaar.Martin. e.a.
Voorwaarts in bataille.
Thoth , BUSSUM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Een eeuw bereden politie in Amsterdam. E.7,00

Heijden.Chris van der.
Sporen van Elisabeth.
Kwadraat , UTRECHT
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. E.5,00

Heijder.M.
Amsterdam, korenschuur van Europa. Historische schets van de Amsterdamse graanhandel.
Stadsdrukkerij. , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.8,00

Heijdra.Ton en Gerard Nijssen.
Politieke wandelingen door Amsterdam.
Instituut voor Publiek en Politiek , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Heinemeijer.Prof.Dr.W.F. en Drs.M.F.Wagenaar e.a.
Amsterdam in kaarten. Veranderingen van de stad in vier eeuwen cartografie.
Zomer & Keuning , EDE / ANTWERPEN
1e druk, 1987 - kaarten, tekeningen, fotoos
Onze exemplaar waardering: 776
E.65,00

Hendriksen.Alex.
Watergraafsmeer. Binnenzee. polder, lustoord, stadsdeel.
Linnaeus Boekhandel , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Heupers.E.
Beeld van Eemland.
Kruseman. , DEN HAAG
2e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Over geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland. E.10,00

Hofman.W.
Amsterdam in oude ansichten.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
10e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Holter.Ben ten.
Manke Nelis 50
Rob Greve , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.10,00

Hoogewoud.Guido. e.a.
P.J.H.Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860 - 1898.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Horst.Dick van der en Martin Pruijs.
Van Gouden Eeuw naar Fin de SiáŠácle. Een tocht van Rembrandtplein naar Vondelpark.
Gemeentelijk bureau monumentenzorg , AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Hoven.J.
100 jaar Amsterdamsche Ijsclub. 1864 - 1964
Amsterdamsche Ijsclub , AMSTERDAM
1e druk, 1964 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.10,00

Huisken.Jacobine.E.
's Konings paleis op den Dam.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Hummelen.W.M.H.
Amsterdams toneel in het begin van de gouden eeuw.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie. E.14,00

Itten.Johannes.
Het velum.
Sredelijk museum , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Met losse plaat achterin. E.7,00

Jager.Ida.
Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851 - 1901.
Uitgeverij 010 , ROTTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.25,00

Jager.J.L.de.
In een ander thuis.
Stichting Voor het Kind , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. De pedagogische geschiedenis v.h R.C.Jongenswees- huis en Amstelstad in Amsterdam. E.8,00

Johannes.Dr.Ant.
Luthers diakonessenwerk.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Geschiedenis van 100 jaar Lutherse Diakonessen Inrichting te Amsterdam. E.14,00

Kers.Martin. / Willem Wilmink.
Amsterdam. Fotografische impressies.
Inmerc BV , WORMER
2e druk, 1993 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag E.15,00

Kistemaker.Renee en Michiel Jonker (red)
De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Kolfschooten.Frank van.
De koningin van Plan Zuid. Geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
Veen. , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.5,00

Kruizinga.J.H.
De westelijke eilanden van Amsterdam.
Buijten & Schipperheijn , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

Kruizinga.J.H.
Watergraafsmeer. De geschiedenis van een polder.
v/h Buijten en Schipperheijn , AMSTERDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. Beperkte oplaag. E.9,00

Kruizinga.J.H.
Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.
Allert de Lange. , AMSTERDAM
1e druk, 1948 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.12,00

Kuijk.Evert van.
Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijkse boekenmarkt
niet vermeld. , AMSTERDAM
1e druk, 2006 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.14,00

Lansink.Lydia.
Geschiedenis van het amsterdamse stationsplein.
Amsterdamse raad voor de stedebouw , AMSTERDAM
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Lindeman.Ruud.
De straat was leeg. Een wandeling door de Amsterdamse Rivierenbuurt, 1933 - 1945.
Verzetsmuseum , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.5,00

Lindeman.Ruud.
Straatrumoer en twee minuten stilte. Een wandeling tussen Amstel en Artis, 1940 - 1945.
Bas Lubberhuizen , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.6,00

Lipschitz.Simone.
De Amsterdamse Diamantbeurs. The Amsterdam Diamond Exchange.
Stadsuitgeverij , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.9,00

Lubbers.Annette.
Lloydhotel
Bas Lubberhuizen , AMSTERDAM
1e druk, 2004 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Luigies.Barbara en Jaap Hulscher
130 jaar bouwen aan Krasnapolsky.
Vereniging Vrienden van Stadsherstel , AMSTERDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
33 blz. E.7,00

Luigies.Barbara. e.a.
De Hoop anno 1787.
Ver. vrienden stadsherstel Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
E.5,00

Luigies.Drs. Barbara en Drs.Peter Prins
De Oranjekerk.
Vereniging Vrienden van Stadsherstel , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Luigies.Drs. Barbara en Drs.Peter Prins
De Schellingwouderkerk.
Vereniging Vrienden van Stadsherstel , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Marcus.Lidwien.
Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad in beeld.
Amsterdam Boek. , AMSTERDAM
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Mattheij.Th.M.M.
Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse schouwburg. 1764-1810.
Huis aan de drie grachten , AMSTERDAM
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.8,00

Má‚áchoulan.Henri.
Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld en vrijheid.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1992 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.8,00

Meischke.Ir.R.
Het R.C.Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St.Elisabeth-gesticht.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1980 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. De ned.monumenten van geschiedenis en kunst. Prov.N.H. De gemeente Amsterdam.Deel II. E.18,00

Melchers.Martin en Remco Daalder (red)
Sijsjes en drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Melchers.Martin, Martin Soesbergen en Geert Timmermans
Paardenbijters en mensentreiters. De veelpoters van Amsterdam.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Miert.Dirk van.
Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de gouden eeuw, 1632 - 1704.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

n.v.t.
Voor twee cent een kooltje vuur. Amsterdam in de jaren twintig.
Uitgeverij Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Nierop.Henk van.
Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Niet vermeld
Hendrik-Dok.
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij , AMSTERDAM
1e druk, 1950 - Fotoillustr. en plattegrond
Onze exemplaar waardering: 701
Bergings- en herstelwerkzaamheden van het Hendrik-dok E.20,00

Niet vermeld
The port of Amsterdam.
Gemeente Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1914 - fotoillustraties + kaarten
Onze exemplaar waardering: 700
A short account of the docks, harbour works and trading establishments of Amsterdam. Rug slecht. E.15,00

Nieuwenhuijzen.Kees.
De vroegste foto's van Amsterdam.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1974 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Nieuwenhuijzen.Kees.
Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd. 1860-1905.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1973 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Nuyts.A.F.
Fijne nieuwá‚áá‚áá‚á. Belevenissen van een Tuindorper.
Drukkerij Europa , AMSTERDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
44 blz. E.10,00

Overman.Rogier.
Een welkom academisch gezelschap.
Aksant , AMSTERDAM
1e druk, 2008 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. 1889 - 2007. E.9,00

Patijn.Wytze. (voorwoord)
Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers.
V+K , BLARICUM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Peekel.Han, Fridtjof Meerlo en Han Santing
100 jaar Carre.
Loeb. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Porta.Dr.A.
Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam. 1702 - 1748.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1975 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.9,00

Praag.Siegfried van
Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk.
C.De Vries-Brouwers P.V.B.A. , ANTWERPEN - AMSTERDAM
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Prins.Drs.Peter. (red)
De Duif.
Vereniging Vrienden van Stadsherstel , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Prins.Drs.Peter. (red)
Lauriergracht 12.
Ver. vrienden stadsherstel Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
E.7,00

Reijn.Rob van.
Voetlicht en vetpotten. Roman over Jan van Well in en om de schouwburg.
Conserve. , SCHOORL
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
een kroniek van Amsterdam 1772-1818. E.10,00

Richter Roegholt.Dr. e.a.
Wonen en wetenschap in de Plantage.
Universiteit van Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De geschiedenis van een Amsterdamse buurt in driehonderd jaar. E.12,00

Roever.M.B de. (red)
Het "kasteel van Amstel". Burcht of bruggehoofd?
Stadsuitgeverij , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Rovekamp.A.J.M.
Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956.
Stadsdrukkerij. , AMSTERDAM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Slot.Eric.
Vijf gulden eeuwen Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciá‰án
Stadsuitgeverij , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
1490 - 1990. E.7,00

Sloterdijk.Peter en Zef Hemel
Vrijstaat Amsterdam. / Free State of Amsterdam Open planning / Open Planning.
Dienst ruimtelijke ordening , AMSTERDAM
1e druk, 2010 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Samenlevingsdesign in de open stad / Designing Co- Existence in the Open City. Met buikbandje. E.25,00

Smit.Frank.
Arie Keppler. Woninghervormer in hart en nieren.
Thoth , BUSSUM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Paperback met flappen. E.9,00

Soethout.E.M.
Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis.
Ambo , BAARN
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Spek.Fred van der
Amsterdamse autobussen 1908 - 1960
Deboektant , KLAASWAAL
1e druk, 1990 - Fotoillustr. en plattegronden
Onze exemplaar waardering: 706
E.8,00

Spijkerman.P.E. (red)
Zuidvleugel Rijksmuseum. Een nieuw museum voor Amsterdam.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
T.g.v. de ingebruikneming op 24 april 1996 na restauratie en renovatie. E.9,00

Stokroos. Meindert. (red)
De vierde uitleg. Oude en jonge architectuur ten oosten van de Amstel.
Gemeentelijk bureau monumentenzorg , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Teijmant.Ineke en Bart Sorgedrager.
Geuzenveld 1953 - 2009. Veranderende buurten in Nederland.
Bas Lubberhuizen , AMSTERDAM
1e druk, 2009 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Timp.Wim.
Amsterdam-Noord in oude ansichten.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
7e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Tulder.Roland van (samenst)
Klaas komt. Amsterdam in de jaren zestig.
Amsterdam Publishers , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Vis.Jurjen.
De poort. De Oudemanhuispoort en har gebruikers. 1602 - 2002.
Boom. , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,50

Visscher.Wim (samenst)
Amsterdam in de film. Een filmografie van 1896 tot 1940.
Gemeentearchief Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback met flappen. E.35,00

Vogelesang.Hans.
Herinneringen aan Amsterdam.
Holkema & Warendorf. , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Pieck
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Vries. Leonard de.
Het boek van Artis.
Bruna. , UTRECHT
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Om meer te genieten van dieren en dierentuinen. E.8,00

Vries.Han de. (red)
Amsterdam omstreeks 1900.
Bezige Bij , AMSTERDAM
1e druk, 1974 - Wenckebach.
Onze exemplaar waardering: 771
Alle 231 Amsterdam-tekeningen van L.W.R.Wenckebach (1860-1937) met prentbriefkaarten, foto's etc. E.12,00

Vries.Lyckle de.
Jan van der Heyden
Meulenhoff/Landshoff , AMSTERDAM
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Wals.Henk.
Makers en stakers.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrate gieá‰án in het eerste kwart van de 20e eeuw. E.12,00

Werkman.Evert.
Amsterdam beneden A.P.
Van Kampen & Zoon. , AMSTERDAM
1e druk, - Foto's en tekeningen.
Onze exemplaar waardering: 776
De nogal droge mar desondanks soms wonderbaarlijke en niet zelden spannende geschiedenis van de bouw van de autotunnel onder het IJ. E.7,00

Werkman.Evert.
De Jordaan.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1980 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Werkman.Evert.
Waterlooplein.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Elsken. (o.a.)
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Wijnand.J.H.(samenst)
Het schipryck Amsterdam
Boekerij , BAARN
1e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Wijnman.Mr.H.F. (bewerking)
Historische gids van Amsterdam.
Allert de Lange. , AMSTERDAM
1e druk, 1971 - Illustraties en plattegronden
Onze exemplaar waardering: 701
Twee delen in kartonnen foedraal. E.20,00

Wolf.Dr.H.C.de.
De kerk en het Maagdenhuis.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam. E.12,00

Zeguers.Camilla.
Amsterdamse stegen. een tocht door historisch Amsterdam.
Bzztoh , DEN HAAG
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00


U kunt het boek van uw keuze bestellen door even een mailtje te sturen aan: Het Oplettende Lezertje