Een boek gevonden? BESTEL door ons een mail te sturen.
Homepage Het Oplettende Lezertje

Nederlandse Geschiedenis

Toelichting bij catalogus titels

Aalbers.J. en M.Prak.
De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.
Boom. , MEPPEL
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Abels.P.H.A.M,K.Goudriaan,N.D.B.Habermehl,J.H.Kompagnie(red)
Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.35,00

Addink-Samplonius.Drs. Marianne. (redactie)
Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,00

Adema.Kees.
The first postage dues. Holland's "3S" Markings. 1667 - 1811.
Ned.Ver.v Poststukken en poststempelverz, NIET VERMELD
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.65,00

Agt.J.J.F.W.van.
De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie Noord-Holland.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 774
Eerste stuk: Waterland en omgeving. E.25,00

Akveld.L.M. e.a. (red)
Vier eeuwen varen. Kapiteins - Kapers - Kooplieden en geleerden
De Boer Maritiem , HOUTEN
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Albach.Ben.
Duizend jaar toneel in Nederland.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1965 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Albach.Ben.
Langs kermissen en hoven.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Ontstaan en kroniek van een nederlands toneelgezelschap in de 17e eeuw E.7,00

Alberts A.
De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland.
Querido , AMSTERDAM
1e druk, 1975 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Alberts.A. en J.E.Verlaan.
Apologie of verantwoording van de prins van Oranje gevolgd door het Plakkaat van Verlating.
Heureka , NIEUWKOOP
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Alexander.E. en P.W.Blom
Hooggeeerd publiek. Circus in Nederland.
Toneelmuseum , AMSTERDAM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Catalogus bij de tentoonstelling in het toneelmuseum Amsterdam 14 april-24 september 1978 E.10,00

Alexander.E. en P.W.Blom.
Hooggeeerd publiek. Circus in Nederland.
Toneelmuseum , AMSTERDAM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
N.a.v. de tentoonstelling in het Toneelmuseum van 14 April tot 24 September 1976. 91 blz. E.12,00

Alkemade.Gerard van.
Al ga je eraan kapot. Het leven van vredesactivist Kees Koning.
Papieren tijger , BREDA
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Ambagtsheer.Dr.H.TH.
Jhr.Mr.Jeronimo De Bosch Kemper. Behoudend maatschappijhervormer.
Jacob van Campen. , AMSTERDAM
1e druk, 1959 - Portret voorin
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Andriessen.P.J.
Evangelie en Friezen. Hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam.
Sijthoff. , LEIDEN
2e druk, - Steendrukken
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Anrooy.F van. e.a.
Nederland in stukken. Beeldkroniek van nederlandse archieven.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Arts.Nico.
Marcus van Eindhoven. Een archeologische biografie van een middeleeuws kind.
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Asselbergs.A.L.L.M. e.a
Nederlandse architectuur 1856 - 1934. Berlage.
Haags gemeentemuseum , DEN HAAG
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.15,00

Asselbergs.A.L.L.M. e.a
Nederlandse architectuur 1880 - 1930. Americana.
Haags gemeentemuseum , DEN HAAG
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.15,00

Asselbergs.A.L.L.M. e.a
Nederlandse architectuur 1893- 1918. Architectura.
Haags gemeentemuseum , DEN HAAG
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.15,00

Asselbergs.A.L.L.M. e.a
Nederlandse architectuur 1910 - 1930. Amsterdamse school.
Haags gemeentemuseum , DEN HAAG
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.15,00

Augustijn.C. en E.HoneŠāŠ. (red)
Vervreemding en verzoening.
Valkhof pers , NIJMEGEN
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland. 1550 - 2000. E.9,00

Baalen.Anneke van.
Brusterschap. Memoires. Artikelen 1971 - 1997.
De bonte was , NIET VERMELD
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Baarssen.S.
Ook dat was Urk.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

Baart.J.M. e.a. (red)
De hollandse stad in de dertiende eeuw.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.9,00

Bachrach.A.G.H. e.a. (red)
Willem III. De stadhouder-koning en zijn tijd.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1988 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Baggerman.Arianne.
Een lot uit de loterij.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A.Blusse en Zoon 1745 - 1823. E.18,00

Baggerman.J.A. en J.M.H.J.Hemels.
Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
Veen. , UTRECHT
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Baker-Smith.Veronica P.M.
A life of Anne of Hanover, princess royal.
Brill.E.J. , LEIDEN.NEW YORK.ETC
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.60,00

Bakker.A. & M.M.P.van Lent.
Pieter Lieftinck 1902 - 1989. Herinneringen.
Veen. , UTRECHT
1e druk, 1989 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Bakker.J.
"Maar verder is hier niks gebeurd" Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda.
Servo , ASSEN
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.16,00

Bakker.Piet
Het seinwezen.
Nederlandse Spoorwegen , AMSTERDAM
1e druk, 1938 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Spoorwegserie I. 32 blz. E.150,00

Balen.Mr W.J.van.
Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden.
Tjeenk Willink & Zoon. , HAARLEM
1e druk, 1936 - Foto's, kaarten, plattegronden
Onze exemplaar waardering: 751
E.9,00

Balen.Mr W.J.van.
Nederlands voorhoede.
Amsterdamsche boek-en courantmij.N.V. , AMSTERDAM
2e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Balm.S.W., H.J.Calkoen e.a.
Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Ban.Dr.Ir.A.W. van den.
Boer en landbouwvoorlichting. De communicatie van nieuwe landbouwmethoden.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1963 -
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. Proefschrift. Compleet met stellingenkaartje. E.12,00

Bank.J. en C.Vos
Hendrikus Colijn. Antirevolutionair.
De Haan. , HOUTEN
1e druk, 1987 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Bank.Jan.
Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging. (NVB)
Kluwer. , DEVENTER
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Barends.S. e.a. (red)
Het nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering.
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Bartstra.Dr.J.S. en Prof.Dr.W.Banning.
Nederland tussen de natiŠČŠn.Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
Ploegsma. , AMSTERDAM
1e druk, 1946 -
Onze exemplaar waardering: 701
2 delen. Geillustreerd. E.9,00

Bauwens.E.C.G.
Het nationaal gerechtshof. 1802-1811.
Van Soeren & Co. , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Bechtold.J. en G.Goossens.
Tegelsche volkskunst.
Veldeke , MAASTRICHT
1e druk, 1943 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 702
Fotoos van Martien Coppens en Toon van Heel. E.9,00

Becker.Frans en Johan Frieswijk.
Bedrijven in eigen beheer.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Kolonies en produktieve associaties in Nederland. 1901- 1958. E.10,00

Beek.B.L.van. e.a.
Ex Horreo. IPP 1951 - 1976.
Universiteit van Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.10,00

Beek.Bert van der (eindred)
Purmerend 500 jaar marktstad.
Nieuwe Noordhollandse courant , NIET VERMELD
1e druk, - Weel (foto's)
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Beek.Marcel L.F.van der
De muntslag ten tijde van Koning Willem II.
Nederlands Muntmuseum , UTRECHT
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1839 - 1849. E.9,00

Beelaerts van Blokland.Jhr.Mr.F.(inleiding)
Vijftig jaren. Officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Kon. Wilhelmina.
Scheltens & Giltay. , AMSTERDAM
1e druk, 1948 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Beeling.A.C.
Nederlands zilver 1600 - 1813. Deel I en II.
A.C.Beeling & Zoon b.v. , LEEUWARDEN
1e druk, 1979 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
E.80,00

Beerends.Hans.
De derde wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst.
Jan van Arkel. , UTRECHT
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Bekkers.Drs.H. en Drs.M.Hommerson.
Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
Arnhemse Courant , ARNHEM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

BeliŠČŠn.H.M ,A.Th. van Deursen en G.J.van Setten (red)
Gestalten van de gouden eeuw. Een Hollands groepsportret.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
2e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Berends.Lambiek.
Het Parool 1940 - 1990.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Berents.Dr.D.A.
Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Berg.Herma M.van den.
Noordelijk Oostergo: Ferwerderadeel.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Serie: De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Losse kaarten achterin. E.30,00

Berghuis.Corrie.K.
Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid.
Thela Thesis , AMSTERDAM
1e druk, 1999 -
Onze exemplaar waardering: 700
Het Ned. toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956. E.14,00

Bergman.F.H. e.a.
Slaags met de politie. Een documentaire.
Bezige Bij , AMSTERDAM
1e druk, 1964 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Berkel. Klaas van
Dijksterhuis. Een biografie.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.17,00

Berkel.K van.
In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland. 1580 - 1940.
Boom. , MEPPEL
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Berkel.Klaas van.
Academische illusies.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel. 1930 - 1950. E.25,00

Besselaar.J.H.
Torens van Nederland.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1972 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Besteman.J.C. e.a.
Hollandse studiŠČŠn 8.
Historische Vereniging Holland , DORDRECHT
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Beukelaer.Hans de.
St.-Helena's ommegang.
Fagus , AALTEN
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.14,00

Bevaart.Willem.
De gouden zon. De hogere vorming van officieren der Koninklijke Landmacht, 1868 - 1992.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.24,00

Bicker Caarten.A.
De molens in ons volksleven.
Sijthoff. , LEIDEN
1e druk, 1958 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Bijloos.Dr.J.
Adrianus VI. De nederlandse paus.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.8,00

Binneveld.J,M,W.
Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Blauwhof.Gertrud.
Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Blecourt.Willem de en Marijke Gijswijt-Hofstra (red)
Kwade mensen. Toverij in Nederland.
P.J.Meertens-Instituut , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.12,00

Blik.E.A. en D.Roos.
Kromsluiting in de ijzers.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856 - 1909. E.9,00

Blink.Dr.H.
Nederland en zijne bewoners.
Brinkman.C.L. , AMSTERDAM
1e druk, - Geill. met kaarten en afbeeld.
Onze exemplaar waardering: 701
3 delen. E.28,00

Bloemers.J.H.F. / L.P.Louwe Kooijmans en H.Sarfatij.
Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.6,00

Bloemgarten.Salvador.
Henri Polak. Sociaal democraat. 1868 - 1943.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Blok.Els.
Loonarbeid van vrouwen in Nederland 1945 - 1955.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Blok.Els.
Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930 -1940.
Feministische Uitgeverij Sara. , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Blok.Josine e.a. (red)
Jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Tweede, derde en zesde jaarboek.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
1981, 1982 en 1985. Prijs per stuk. E.7,00

Blok.P.J.
Geschiedenis van het Nederlandsche volk.
Wolters. , GRONINGEN
1e druk, 1892 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 701
8 delen. E.45,00

Blok.P.J.
Geschiedenis van het nederlandsche volk.
Sijthoff. , LEIDEN
2e druk, 1912 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 701
4 delen. E.20,00

Blokhuis.M. e.a.
De Amstelkerk anno 1670.
Amsterdamse maatsch. tot stadsherstel , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Blom.J.C.H. en C.J.Misset (red)
Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven hollandse gemeenten
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Blom.Paul. e.a. (red)
La France aux Pays Bas. Invloeden in het verleden.
Kwadraat , VIANEN (ZH)
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Blonk.Dr.A. en D.Wijbenga.
Erfstukken uit ons verleden. Fragmenten uit de heemkunde.
Wolters. , GRONINGEN
1e druk, 1958 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

BlussŠāŠ.Leonard & Jaap de Moor
Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar. 1600 - 1650.
Wever. , FRANEKER
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Bodt.S.F.M. de. e.a.
Schilderen met gouddraad en zijde.
Rijksmuseum het Catharijneconvent , UTRECHT
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Boels.Henk.
Binnenlandse zaken.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1993 -
Onze exemplaar waardering: 700
Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. E.20,00

Boer.A.W.den en Johan Schouten.
Oud-Oudewater.
Stichting Waaggebouw , OUDEWATER
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Boer.Dr.M.G.de.
Van oude voyagiŠČŠn. De wereld om.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1913 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Boer.Dr.M.G.de. (samenst)
Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland. 1870 - 1920.
Stoomvaart Mij. Nederland , AMSTERDAM
1e druk, 1920 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Omslag: H.Verstijnen E.35,00

Boer.Drs.D.de. e.a.
Nederland rond 1900.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1972 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Boer.J de.
Zeekaarten, instrumenten, scheepsseinlantaarns.
Gemeentelijk havenbedrijf , AMSTERDAM
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
van filiaalinrichting v.h KNMI tot amsterdams nautisch en weerkundig instituut v.h gem.havenbedrijf Amsterdam 1881-1981. E.10,00

Boer.Paul den
Het huijs int noorteynde. Het koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Boerma.A.
Coasters. Schepen van de kustvaart. Toen en nu.
De Alk , ALKMAAR
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Boersma.Ir.P.
Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
Noorduyn en Zonen. , GORINCHEM
1e druk, 1939 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.25,00

Boesman.J.
Postvluchten. Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer.
Davo. , DEVENTER
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Catalogus voor Nederland en overzeese rijksdelen. E.20,00

Bogaarts.Dr.M.D.
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.De periode van het kabinet-Beel. 03-07-46/ 07-08-48.(6 dln)
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Deel II: Band A, Band B, Band C, Band D 1e helft a en b (Ned IndiŠČŠ) + 2e helft band a (wederopbouw) E.90,00

Boheemen.P van / N.P.J.van der Lof / E van Meurs
Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum , DEN HAAG
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Boheemen.Petra van en Paul Dirkse.
Duivels en demonen. De duivel in de nederlanse beeldcultuur.
Museum Het Catharijneconvent , UTRECHT
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Bokhorst.G van.
Hilversum in oude ansichten
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
12e druk, 1987 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
2 delen. E.15,00

Bolland.Dr.J.H.
Slepende rijk.Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
Stenfert Kroese , LEIDEN
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Bondt.Cees de.
Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800. E.8,00

Bonger.H.
Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert.
Oorschot.G.A.van. , AMSTERDAM
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Bonger.H. e.a. (red)
Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Bonger.Prof.Mr.W.A.
Verspreide geschriften
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1950 -
Onze exemplaar waardering: 701
Twee delen. E.12,00

Boogman.Dr.J.C.
Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858.
Unieboek , BUSSUM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Boon.L.J.
Dien godlosen hoop van menschen.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. E.15,00

Bootsma.Dr.N.A.
De hertog van Brunswijk. 1750 - 1759.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1962 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Bootsma.Peter en Willem Breedveld.
De verbeelding aan de macht. Het kabinet Den Uyl 1973 - 1977.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
2e druk, 1999 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Bornebroek.Arno.
De strijd voor harmonie.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De geschiedenis van de Industrie- en voedingsbond CNV. 1896 - 1996. E.7,00

Borrie.Dr.G.W.B.
Pieter Lodewijk Tak. Journalist en politicus.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1973 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Borselen.Jan Willem van en Karel Nicolas
De marinier en zijn uniform.
Mariniersmuseum , ROTTERDAM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geschiedenis van kleding en tenues bij het Korps Mariniers. E.25,00

Bos.Dennis.
Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan 1878 - 1970.
Het Spinhuis , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Bosch.Toon.
Om de macht over het water.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798 - 1849. E.20,00

Boschma-Aarnoudse.C.
Het westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt.
Hooghrs.uitw.sluizen Holl.Noorderkwart. , EDAM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.8,00

Bosscher Ltz.Drs.Ph.M. e.a.
Prins Hendrik de Zeevaarder.
Strengholt , NAARDEN
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Bosscher.Doeko.
Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939 - 1952)
Sijthoff. , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.7,00

Bots.J.J.W.M.
Valkenswaard. Monumenten uit heden en verleden.
Drukkerij De Kempen. , HAPERT
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Bouman.Prof.Dr.P.J.
Gedenkboek Wilton-Fijenoord. 1854 - 1954.
Dok-en werf maatsch. Wilton-Fijenoord. , SCHIEDAM
1e druk, 1954 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 704
E.7,00

Bousardt.Marianne C.H.
Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de arbeidsinspectie. 1899 - 1990.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.7,00

Bouwman.Roelof.
De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes.
Boom. , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Bovend'Eert.Mr.P.P.T. en prof.mr.H.R.B.M.Kummeling.
Van Raalte's Het nederlanse parlement.
Kluwer. , DEVENTER
8e druk, 1995 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Boxer.C.R.
Het profijt van de macht.
Agon. , AMSTERDAM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De republiek en haar overzeese expansie, 1600 - 1800. E.10,00

Boxer.Charles.R.
Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
De Boer Maritiem , HOUTEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Braam.Prof.Dr.A van.
Westzaandam in de tijd van de Republiek.
Gemeentearchief Zaanstad , ZAANSTAD
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Braambeek.H.J.van.
Van lichten en schiften.
Ned.Ver. van Spoor-en Tramwegpersoneel , NIET VERMELD
1e druk, 1936 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel. 1886 - 1936. E.14,00

Brand.Hans en Jan
De Hollandse waterlinie
Veen. , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Brandhof.J.C.E.van de.
De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.
Kluwer. , DEVENTER
1e druk, 1986 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. Geplastificeerd. Bibliotheekstempels. E.15,00

Bremmer.Drs C. en M.N.G.Kool (red)
Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
Stichtingen kader-en vormingswerk CDA , DEN HAAG
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Bremmer.Drs.C., Prof.Dr.D.Th.Kuiper en Mr.Dr.A.Postma
Pieter Sjoerds Gerbrandy.
Wever. , FRANEKER
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Herdenkingsbundel t.g.v. zijn honderdste geboortedag. Hist.Comite Christen-Democratie. E.7,00

Briels.Dr.J.
De zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.8,00

Brill.Paul (red)
Kopstukken van het laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 770
E.8,00

Broches.Mr.A. Secretaris der Ned. delegatie
Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken
Nederlandsche Ambassade , NEW YORK
1e druk, 1944 -
Onze exemplaar waardering: 702
Gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 t/m 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming deaaraan. E.15,00

Broekhuizen.P.H. e.a. (Red)
Kattendiep Deurgraven.Historisch-archeologisch on-derzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
Stichting Monument en Materiaal. , GRONINGEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Brouwer.Dr.Joh.
Kronieken van spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
Thieme & Cie. , ZUTPHEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Fotografische herdruk van de uitgave van 1933 met 49 platen en 8 afbeeldingen. E.20,00

Brouwer.T.
Sleutelstad - orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Brugmans.Prof.Dr.I.J.
Stapvoets voorwaarts.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw. E.4,00

Bruijn.C.A.de. en H.R.Reinders.
Nederlandse vestingen.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Bruijn.J.R.- H.J.den Heijer - H.Stapelkamp
Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister. 1787 - 1854.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Bruin.Jan de & Guus FerrŠāŠe
NS loc 3737. De laatste Jumbo.
De Alk , ALKMAAR
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Bruin.Kees.
Kroon op het werk. Onderscheiden in het koninkrijk der nederlanden.
Boom. , MEPPEL
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Bruin.P.M.de, G.A.de Kok, Drs M.C.Verburg.(samenst)
Kenterend getij.
Boer.G.W.den. , MIDDELBURG
1e druk, 1970 - Riemens.
Onze exemplaar waardering: 771
Met uittreksel in Frans, Duits en Engels op los inlegblad. E.10,00

Brummer.Dr.R.H.
Reformatie en rebellie.
Wever. , FRANEKER
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren. 1572-1581. E.12,00

Brusse.Peter en Aukje Holtrop.
Wij, Oranje. De geschiedenis van een lastig vorstenhuis en een lastig volk.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Bruyne.M.R.de.
Landingen.
Algemeene landsdrukkerij , DEN HAAG
1e druk, 1935 -
Onze exemplaar waardering: 706
"Studie ter verkrijging v/h getuigschrift ""meer uitgebreide kennis in krijgswetenschap. Mapje met kaarten achterin. " E.15,00

Buijsen.Edwin en J.W.Niemeijer (red)
Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw.
Waanders / Mauritshuis , ZWOLLE / DEN HAAG
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Buikema.Rosemarie en Maaike Meijer.
Kunsten in beweging. 1900 - 1980. Cultuur en immigratie in Nederland.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Buist.Marten.G.
At spes non fracta. Hope & Co. 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Bank Mees & Hope N.V. E.20,00

Buitelaar.Wout en Ruud Vreeman
Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1985 -
Onze exemplaar waardering: 700
Voorbeelden van werknemersonderzoek in de nederlandse industrie. E.15,00

Buitelaar.Wout en Ruud Vreeman (Tekstred)
In het spoor van Heijenbrock. Beelden van industriŠČŠle ontwikkeling.
De Balie , AMSTERDAM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.9,00

Buitendijk.Dr.W.C.J.
Nederlandse strijdzangen (1525-1648)
Tjeenk Willink-Noorduijn , CULEMBORG
2e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.6,00

Bulhof.Francis
Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1993 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Bulte.Marcel.
Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. 100 jaar Boom Planeta de Grafische.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden. E.15,00

Burg.Fenna van den.
De Vrije Katheder. 1945-1950.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1983 -
Onze exemplaar waardering: 700
Een platform van communisten en niet-communisten. E.9,00

Butler.Dr.J.J.
Nederland in de bronstijd.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Caldecott-Baird.Duncan.
Huurling in de Lage Landen. 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige oorlog.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Callenbach.Dr.J.R.
Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
Callenbach. , NIJKERK
1e druk, 1913 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Campfens.Mies.
De nederlandse archieven van het internationaal instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
2e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Carasso.Dedalo (red)
Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld.
Amsterdams historisch museum , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850 - 1863. E.13,00

Carosso-Kok.M. en J.Levy-van Halm
Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Casciato.Maristella e.a. (red)
Architectuur en volkshuisvesting. Nederland 1870 - 1940
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1980 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.14,00

Cazaux.Yves.
De geboorte van een natie. De Nederlanden in de 16e en 17e eeuw.
De Nederlandsche boekhandel , ANTWERPEN.
1e druk, 1985 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Clercq.W.A.de.
Willem de Clercq (1795 - 1844)
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Clerq.W.A.de (samenst)
Graan en reizen. Willem de Clerq in 1814.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Coenders.C.P. e.a. (samenst)
De mouwemblemen van het nederlandse leger. ? The sleevebadges of the netherlands army.
Brabantia Nostra. , BREDA
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Coesel.Marga.
Zinkviooltjes en zoetwaterwieren. J.Heimans (1889 -1978) Natuurstudie en natuurbescherming in Nederland.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Colenbrander.Dr.H.T.
Inlijving en opstand.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1913 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met licht beschadigde stofomslag. E.10,00

Colmjon.Gerben.
That thusendigste jŠÉŠr. Oudsaksische kroniek.
Mouton & Co. , DEN HAAG
1e druk, 1957 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Coppens.Thera.
Maurits. Zoon van de zwijger.
Fontein , BAARN
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.6,00

Corbellini.Sabrina.
Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der Doechden en de italiaanse Fiore di Virtu
Prometheus. , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Cordfunke.E.H.P.
Gravinnen van Holland.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. E.12,00

Cordfunke.E.H.P. en F.W.N.Hugenholtz
Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,50

Cornelissen.Igor.
Paul de Groot. Staatsvijand Nr. 1.
Nijgh & van Ditmar. , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Cornelissen.J.D.M.
De eendracht van het land.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Cultuurhistorische studies over Nederland in de 16e en 17e eeuw. E.12,00

Cornelissen.Max M.P.
Purper en preken rond Purmer en Beemster. Eerste deel. Geloven en kerken in een stukje Waterland.
Nooy's Drukkerij-Uitgeverij , PURMEREND
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Afzonderlijk te lezen. E.12,00

Cornet.J.W.G. en Dr.D.Langedijk.
Leven en bedrijf van de gouverneurs van de koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813 - 1963.
Ministerie van Defensie , DEN HAAG
1e druk, 1963 - Risakotta (tekeningen)
Onze exemplaar waardering: 701
E.20,00

Craandijk.J.
Wandelingen door Nederland. 1875-1888
Foresta. , GRONINGEN
1e druk, 1978 - Schipperus. Naar lithografieen
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Craandijk.J.
Wandelingen door Nederland. Limburg.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1968 - Tekeningen en kaarten.
Onze exemplaar waardering: 771
Oorspronkelijk verschenen tussen 1882 en 1890. E.12,00

Cremer.J.J.
Distels in 't weiland. Overbetuwsche vertellingen.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Daalder.H.
Politiek en historie. Opstellen over nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 1990 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.18,00

Dalsem.C van en J.D.Bakker
De Burcht. Het voormalige stadhuis van Zaandam. 1847 - 1993.
Makelaarskantoor W van Orden bv , ZAANSTAD
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. 47 blz. In luxe kartonnen foedraal. E.24,00

Daudt.H.
Echte politicologie. Opstellen over politicologie, democratie en de nederlandse politiek.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 1995 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.19,00

Dehing.Pit.
Eene soort van dynastie van spoorweg-beambten. Arbeidsmarkt en spoorwegen in Nederland, 1875-1914
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Dekker.Rudolf.
Lachen in de gouden eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor
Wereldbibliotheek. , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Dekker.Ton.
De Nederlandse volkskunde.
Aksant , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling. E.14,00

Delahaye.Albert.
De ware kijk op... DeelI. Noyon, het land van BŠāŠthune en Frisia. Teksten 1 - 497.
Delahaye.A. , ZUNDERT
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
"Herbewerking (met aanvullingen) van: ""Vraagstukken in de historische geografie van Nederland"" 65/66." E.15,00

Demey.Dr.J.
De historische twee-eenheid der Nederlanden.
Gottmer. , NIJMEGEN
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.11,00

Dendermonde Max
Het water tot de lippen. Wat wij deden via het nationaal rampenfonds.
Bezige Bij , AMSTERDAM
1e druk, 1958 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Dessens.Henk en Floris Hin.
Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder.
Vereeniging Ned. hist. Scheepvaartmuseum, AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Deursen.A.Th.van.
Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk t.t.v. Maurits en Oldenbarneveldt.
Van Wijnen. , FRANEKER
3e druk, 1998 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Deursen.A.Th.van.
Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880 - 2005.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2005 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Deventer.W.P.F van, A.F.J Beckers en Herman v/d Eerenbeemt
Holland. Landschaft - Baukunst - Volksleben.
Van Munster's uitgevers-mij. , AMSTERDAM
1e druk, 1928 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
Onderschriften van de fotoos in het Frans, Duits, Nederlands, Engels en Spaans. E.40,00

Dierendonck.R.M. e.a. (red)
The Valkenburg excavations 1985-1988. Introduction and detail studies.
Rijksdienst Oudheidkundig bodemonderzoek, AMERSFOORT
1e druk, 1993 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Dierickx.S.J.DR.M.
De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II. 1559 - 1570.
Standaard Uitgeverij , ANTWERPEN.
1e druk, 1950 - Geillustreerd + kaarten
Onze exemplaar waardering: 706
E.30,00

Dijk.Dr.Hans van.
Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg.
Eisma. , LEEUWARDEN
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Dijk.Hendrik-Jan van.
Hilversumsche vaandels en vereenigingen. 1880 - 1950.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Dijkers.A. en H.G.Hesselink.
Trams en tramlijnen.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1973 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
De stoomtrams op de Zuid-Hollandse eilanden en in Zeeland. E.9,00

Dis.Adriaan van en Tilly Hermans
Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Dittrich.Boris O.
Een blauwe stoel in Paars. Verhalen uit de Tweede Kamer
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 2001 -
Onze exemplaar waardering: 776
Gekartonneerd met stofomslag. E.12,00

divers
1520-1525. De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen. Vertaling en toelichting.
Heemkunde Albergen/Twente Akademie. , ALBERGEN/ENSCHEDE.
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.54,00

divers
Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht.
Gemeente Utrecht , UTRECHT
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
1988, 1990, 1991-1992. prijs per deel. E.5,00

divers
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen.
Kon.Zeeuwsch Genootsch.der wetenschappen, MIDDELBURG
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

divers
Catalogus van de tentoonstelling "Met lood en lijn".
Maritiem Museum "Prins Hendrik" , ROTTERDAM
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
100-jarig bestaan v/d afd. hydrografie v/h Min. van defensie (Marine) E.5,00

divers
De molens van Zuid-Holland.
Provinciaal bestuur van Zuid-Holland , DEN HAAG
1e druk, 1980 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

divers
De monumenten van Drenthe. I.
Bureau Monumentenzorg Drenthe , ASSEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

divers
De Oranje-Nassau tentoonstelling te Arnhem mei-juni 1926. Catalogus
S.Gouda Quint. , ARNHEM
1e druk, 1926 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 705
E.18,00

divers
De paniekzaaier. No 1.
niet vermeld. , AMSTERDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Met o.a. Roel van Duyn. E.15,00

divers
De speelwagen.
Meijer's Boek- en handelsdrukkerij. , WORMERVEER
1e druk, 1951 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
6e jaargang. Populair tijdschrift i.h.b. gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ. E.10,00

divers
Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum. 1750 - 1837.
Joh.Enschede. , HAARLEM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.8,00

divers
Gedenkboek t.g.v. de opening van het Amstelstation en totstandkoming v/d spoorwegwerken rond A'dam.
Nederlandse Spoorwegen , AMSTERDAM
1e druk, 1939 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.45,00

divers
Geert Grote en de moderne devotie.
Rijksmuseum het Catharijneconvent , UTRECHT
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
E.9,00

divers
Gelders mengelwerk.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland. E.5,00

divers
Gelders molenboek.
Walburg pers. , ZUTPHEN
2e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

divers
Gelders zilver.
S.Gouda Quint. , ARNHEM
1e druk, 1955 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 12 juni - 4 september 1955 E.14,00

divers
Het veranderend gezicht van Noord-Holland.
Meijer Pers BV , AMSTERDAM
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas. In kartonnen foedraal. E.25,00

divers
Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek t.g.v. het 6e eeuwfeest v/h H.Sakrement van Mirakel 1345-1945
Urbi et Orbi , AMSTERDAM
1e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Lichte vochtplekken op voorplat. E.15,00

divers
Hofjes in Nederland
Gottmer.J.H. , HAARLEM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

divers
Huizen zoŠČŠ as't nooit meer wurdt.
Visser.G.C.Czn. , HUIZEN
1e druk, 1981 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

divers
Jaarboek centraal bureau voor genealogie
Centraal bureau voor genealogie , DEN HAAG
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Jaarboek 1997, 1998, 1999 en 2000. Prijs per deel. E.6,00

divers
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie.
Centraal bureau voor genealogie , DEN HAAG
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
1997, 2004 en 2005, 2007. Prijs per deel. E.9,00

divers
Jaarboek centraal bureau voor genealogie.
Centraal bureau voor genealogie , DEN HAAG
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
1990, 1992, 1993, 1994. Prijs per deel. E.5,00

divers
Jonkheer Mr.A.H.Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften.
Vereeniging Gelre , ARNHEM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 705
E.6,00

divers
Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk.
Veenman & Zonen. , WAGENINGEN
1e druk, 1954 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

divers
Miscellanea trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht.
Boosten & Stols. , MAASTRICHT
1e druk, 1962 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Onafgesneden. t.g.v. 300 jr stadsbibliotheek. 693 blz. E.10,00

divers
Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
Meier Pers N.V. , WORMERVEER
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.40,00

divers
Op grond van Rotterdam / Digging Rotterdam.
De Hef , ROTTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Geillustreerd met fotoos en werk van diverse kunstenaars. E.20,00

divers
Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonder- zoek.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.50,00

divers
Ramp in het oosten van Nederland. 1925. (Borculo)
De branding , UTRECHT
1e druk, 1925 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

divers
Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg.
D.S.M. , HEERLEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
In kartonnen foedraal. Tekst in 4 talen. (Ned, Du, Fra, Eng.) E.10,00

divers
Universiteit op de penning.
Laurens Schulman B.V/ A'dam Univ.Press , BUSSUM / AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam 1632-1992. E.20,00

divers
Varia historica Brabantica.
Prov.Genootsch.Kunsten & Wetensch.N.Brab, HERTOGENBOSCH 'S
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Deel II, III, IV, VI + VII, VIII, IX, X en XI. Prijs per deel. E.5,00

divers
Verscheyde schepen en gesichten van Amstelredam.
Ver,Ned.Hist.Scheepvaartmus. e.a. , AMSTERDAM
1e druk, 1970 - Nooms, alias Zeeman
Onze exemplaar waardering: 701
E.16,00

divers
Vierde jaarboek van de Hollandsche Molen. 1943-1952.
Ver.tot behoud van molens in Nederland , AMSTERDAM
1e druk, 1952 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

divers
Voor Nederland bewaard.
Stichting Leids kunsthist.jaarboek , LEIDEN
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De verzamelingen van het koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum. E.14,00

divers
Vreemd gespuis.
Anne Frank Stichting , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

divers
Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten.
Rijksmuseum. , AMSTERDAM
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Compleet met single achterin. E.8,00

divers
Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland.
SUA , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
" Tipje van de sluier" deel 4. E.8,00

Doel.H.W.van den / P.C.Emmer en H.Ph.Vogel
Nederland en de Nieuwe Wereld.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Doeleman.Frits.
De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen. 1085 - 1594.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Stichtse historische reeks No 6. E.12,00

Dongen.Bas van.
Revolutie of integratie. De SDAP in Nederland tijdens de eerste wereldoorlog.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.25,00

Dorleijn.Peter.
Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij.
De Boer Maritiem , HOUTEN
2e druk, 1981 - Dorleijn (tekeningen)
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Dorleijn.Peter.
Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
2e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Deel I: Hoorn en Enkhuizen. Deel III: Huizen en Bunschoten-Spakenburg. Prijs per deel. E.30,00

Drie.Rob van. e.a. (red)
Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis.
Teleac , UTRECHT
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

Drijver.F.W.
Historie en legende. Vervolg op "Mozaiek".
Noordhof.P. , GRONINGEN
1e druk, 1912 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Duijn.Roel van.
Provo. de geschiedenis van de provotarische beweging. 1965 - 1967.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Jaring.
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Duijvetter.J.
Kinderen vieren feest.
Ver.Vrienden van het openluchtmuseum , ARNHEM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Klederdrachttentoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum. E.9,00

Duits.Drs.H. e.a. (red)
Eer is het lof des deuchts.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr.Fokke Veenstra. E.6,00

Duits.H.
Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De toneelspelen van D.V.Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie. E.15,00

Dulken.Hans van en Tony Jansen (red)
Het leven als leerschool. Portret van Emanuel Boekman. 1889-1940.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Dullaart.P.
Op onze weg zijn rozen schaars gespreid.
Bosbespers. , OOSTERBEEK
1e druk, 1982 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 777
De Arnhemse anarchisten 1894 - 1903. E.5,00

Dumas.Charles (red)
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1992, 1995, 1996 en 2003.
Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co , ROTTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Prijs per stuk E.7,50

Eeghen.Dr.I.H.van.
De gilden.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1965 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Eeghen.Dr.I.H.van.
De gilden. Theorie en praktijk.
De Haan. , BUSSUM
2e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Eeghen.Dr.I.H.van.(inleiding)
Een Amsterdams grachtenboekje uit de zeventiende eeuw.
Genootschap Amstelodamum. , AMSTERDAM
1e druk, 1963 - Danckerts.
Onze exemplaar waardering: 701
Met losse kaart achterin. E.6,00

Eijl.Corrie van.
Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid. 1898 - 1940.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Elderink.C. (samenst)
Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw.
Boekhandel Broekhuis - Scholtens Boekh. , HENGELO,HAAKSBERGEN E.A.
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Uit brieven en familiepapieren samengesteld door C.Elderink in 1923. E.15,00

Elias.A.M.
Een minister op dienstreis. W.F.RoŠČŠll in 1807 per koets door Frankrijk.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Elias.A.M.
Het nationaal Sijndicaat. 1802 - 1805.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Elzinga.D.J. en G.Voerman
Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918 - 1989.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Empel.M van en H.Pieters.
Zeeland door de eeuwen heen.
den Boer , MIDDELBURG
1e druk, 1935 - Geill. met kaarten en afbeeld.
Onze exemplaar waardering: 701
Mooi exemplaar. E.110,00

Empel.M van en H.Pieters.
Zeeland door de eeuwen heen.
Gysbers & van Loon. , ARNHEM
1e druk, 1974 - krtn, afbeeldingen, plattegr
Onze exemplaar waardering: 701
2 delen in cassette. Herdruk van het boek uit 1935. E.120,00

Endedijk.Drs.H.C.
Als een adelaar zijn vleugels...Geschiedenis van de gereformeerde kerk van Arnhem.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Endtz.Dr.L.J.
De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school.
Specia , AMSTELVEEN
1e druk, 1972 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.5,00

Eng.Pierre van der.
De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland - 1947 - 1953.
De Haan. , HOUTEN
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Engbersen.Radboud en Thijs Jansen
Armoede in de maatschappelijke verbeelding. (1945-1990). Een retorische studie.
Stenfert Kroese uitgevers , LEIDEN/ANTWERPEN
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Enk.P.L.van.
De aftocht van de ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1986 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.12,00

Enzinas.Francisco de.
Bericht over de toestand in de Nederlanden en de godsdienst bij de Spanjaarden.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.18,00

Es.W.A.van e.a. (red)
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Rijksdienst Oudheidkundig bodemonderzoek, AMERSFOORT
1e druk, - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 700
Jaargang 33, 38, 39, 40. Prijs per jaargang. E.20,00

Essen.Drs.J.L. van.
Een ziel van vuur. Opstellen over Groen van Prinsterer en zijn omgeving.
Groen & Zoon. , LEIDEN
1e druk, 1992 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Eyle.Wim van. (samenst)
Een eeuw nederlandse schaatssport.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Faber.Prof.Dr.J.A.(red)
Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Faber.S. e.a.
Criminaliteit in de negentiende eeuw.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Hollandse studiŠČŠn 22. E.15,00

Fasseur.Cees.
Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 2008 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
Met rood wit blauw leeslintje. E.12,00

Fasseur.Cees.
Wilhelmina. De jonge koningin.
Balans , AMSTERDAM
3e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Feith.Jan.
Ons eigen land.
A.N.W.B. , NIET VERMELD
1e druk, 1908 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van de A.N.W.B. 1883 - 1908. 4 delen. E.50,00

Feith.Mr.J.A.
Wandelingen door het oude Groningen.
Foresta. , GRONINGEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Oorspronkelijk verschenen in de groningsche volksalmanakken van 1891 tot 1908. E.10,00

Feitsma.W.A.Brigade Generaal der Artillerie b.d.
Delft en haar krijgsgeschiedenis.
Elmar , RIJSWIJK (GLD)
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Ferdinandusse.Rinus, Jan Blokker en D.Frenkel Frank (samenst
Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Drie seizoenen "Zo is het..." in teksten en foto's
Van Ditmar , AMSTERDAM
1e druk, 1966 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Filedt Kok.J.P. (samenst)
's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester. ca. 1470-1500
Rijksmuseum. , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Filedt-Kok.J.P. e.a. (red)
Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525 - 1580. Catalogus.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.25,00

Fontaine.Prof.Mr.H da la.(inleiding)
The world on paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century
Amsterdams historisch museum , AMSTERDAM
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Tentoonstellingscatalogus. E.9,00

Formsma.Dr.W.J.
Gids voor de Nederlandse archieven.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Frank van Westrienen.Dr.Anna.
De groote tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw.
Noord-Holl.Uitgevers Maatschappij. , AMSTERDAM
2e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.25,00

Frenkel.F.E.(red)
Provo. Kanttekeningen bij een deelverschijnsel.
Polak en Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1966 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Frenks.Veronica.
De wereld van Michiel de Ruyter. De trots van Zeeland.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Fruin.R.
De tijd van De Witt en Willem III.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1929 -
Onze exemplaar waardering: 701
2 delen in een band. E.10,00

Fruin.Robert.
Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1980 -
Onze exemplaar waardering: 706
Herdruk van de uitgave van 1922. E.15,00

Fuchs.Dr.J.M.
Onderweg. Een eeuw personen-en goederenvervoer in Nederland.
Kon.Ned.Ver.v.Transport Ondernemingen , DEN HAAG
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

GabriŠČŠls.H.
Koninklijke olie: de eerste honderd jaar. 1890 - 1990.
Shell Internat. Petroleum Maatschappij , DEN HAAG
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.8,00

Gelder.Roelof van en Renee Kistemaker
Amsterdam 1275-1795. De ontwikkeling van een handelsmetropool.
Meulenhoff , AMSTERDAM
2e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.19,00

Geldorp.Frans van.(samenst)
Santpoort. 't Playsante buyten.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Geneste.Willem.
60 jaar prinsenjacht Piet Hein.
Eisma. , LEEUWARDEN
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
"Uitgave van de ""Stichting instandhouding Piet Hein""" E.14,00

Gerlach.H.
Het proces tegen Oldenbarnevelt en de "Maximen in den staet"
Tjeenk Willink & Zoon. , HAARLEM
1e druk, 1965 -
Onze exemplaar waardering: 706
Proefschrift. Compleet met stellingen en receptiekaartje. E.28,00

Gerretson.Dr.C.
Muiterij en scheuring 1830.
Sijthoff. , LEIDEN
1e druk, 1936 -
Onze exemplaar waardering: 701
Twee delen. E.15,00

Geurts.A.J.
Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden.
UItgeverij Alfa , NIJMEGEN/GRAVE
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30 - 31 maart 1984. E.14,00

Geurts.P.A.M.
De nederlandse opstand in de pamfletten. 1566 - 1584
HES Uitgevers , UTRECHT
3e druk, 1982 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Geurts.P.A.M. en A.E.M.Janssen.
Geschiedschrijving in Nederland. Deel 1: geschied- schrijvers. Deel 2: Geschiedbeoefening
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Gevers.Anne. (red)
UIt de zevende.
Het Spinhuis , AMSTERDAM
1e druk, 1998 -
Onze exemplaar waardering: 700
Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. E.9,00

Giebels.Lambert.
Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902 - 1977
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
2e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Giebels.Lambert.
De Greet Hofmans affaire.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Giele. Jacques e.a. (red)
Leven en werk van Alex de Leeuw /Het nederlandse kommunisme tussen de wereldoorlogen.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977. E.7,00

Giele.Jacques.
Arbeidersleven in Nederland 1850 - 1914.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Giele.Jacques. e.a. (red)
Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Jaargang 1976, 1977, 1978 en 1979. Prijs per deel. E.8,00

Gielkens.Jan. (red)
Was ik maar weer in Bommel. Karl Marx en zijn nederlandse verwanten.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Giesen.Peter.
Land van lafaards? Geschiedenis van de angst in Nederland.
Inmerc BV , WORMER
1e druk, 2007 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Gijsen.Dr.J.M.
Joannes Augustinus Paredis. 1795-1886. Bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1968 -
Onze exemplaar waardering: 776
E.12,00

Gijswijt-Hofstra.Marijke
Een schijn van verdraagzaamheid.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden. E.15,00

Giltay Veth.Prof.Mr.N.J.P. e.a. (red)
Koning voetbal. 100 jaar KNVB
KNVB , NIET VERMELD
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Ginneken.Jac.van.
De studie der nederlandsche streektalen.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1943 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 775
Rug licht beschadigd. E.5,00

Goede.Barend de.
'T is allemaal Adams kroost.
Van Loghum Slaterus. , ARNHEM
1e druk, 1955 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche volksalmanak 1835 - 1904. E.5,00

Goei.Leonie de.
In de kinderschoenen.
Ned.Centr.Geestelijke Volksgezondheid , UTRECHT
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Ontstaan en ontwikkeling van de universitaire kinderpsychiatrie in Nederland, 1936 -1978. E.9,00

Goeree d'Overflacquee.Johan.
Uit een geheim dagboek 1918 - 1919.
Hollandsche Publiciteitsmaatschappij. , DEN HAAG
2e druk, 1932 -
Onze exemplaar waardering: 701
E.13,00

Goes van Naters. M.van der.
De leiding van den staat.
Tjeenk Willink & Zoon. , HAARLEM
1e druk, 1945 -
Onze exemplaar waardering: 702
Half linnen gebonden. E.9,00

Gooyer.A.C.de.
Het beeld der vad'ren.
Ambo , AMSTERDAM
2e druk, 1964 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een documentaire over het leven van het protes- tants-christelijke volksdeel in de 20er en 30er jaren E.6,00

Gouda Quint.P.
Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
Gouda Quint BV. , ARNHEM
1e druk, -
Onze exemplaar waardering: 706
+ 2 vervolgdelen E.60,00

Gouw.J.L.van der.
De ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het deltagebied.
Drukkerij Albani , DEN HAAG
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Proefschrift. E.10,00

Gouw.J.ter.
De gilden. Een bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven.
Oceanus , DEN HAAG
1e druk, -
Onze exemplaar waardering: 701
Heruitgave tijdens de oorlog. E.6,00

Graaff.Bob de & Cees Wiebes.
Villa Maarheeze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Graaff.Dr.F.A.de. Part.secretaris van Prins Bernhard
Met de prins op reis.
Boom-Ruygrok. , HAARLEM
1e druk, 1951 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Verslag van zijn later omstreden reis naar Zuid-Amerika E.14,00

Graeff.Jhr.A.C.D.de
Voor u persoonlijk.
De Haan. , HOUTEN
2e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Brieven van min. van Bu.Za Jhr A.C.D.de Graeff aan gezant J.P.Graaf van Limburg Stirum. 1933-1937 E.7,00

Gragt.F van der.
Trams en tramlijnen. Museumtrams in Nederland.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Grapperhaus.Ferdinand.H.M.
Alva en de tiende penning.
Walburg pers. , ZUTPHEN
2e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Grever.Maria en Berteke Waaldijk
Feministische openbaarheid. De nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Griffiths.Richard.T.
Industrial retardation in the Netherlands. 1830 - 1850.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1979 -
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Groenveld.Dr.S. e.a.
De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek. 1609 - 1650.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De tachtigjarige oorlog 2. E.10,00

Groenveld.Dr.S. e.a.
De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden 1559-1609
Walburg pers. , ZUTPHEN
2e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De tachtigjarige oorlog 1. E.10,00

Groot.Titia de, Dick Kerssens en Dirk RŠĒŠnitz. (samenst)
Atlas van het gemeentearchief Zaanstad.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1997 - 32 losse platen
Onze exemplaar waardering: 701
32 losse platen + bijbehorend tekstboek in foedraal. Groot formaat. 35 x 51. E.70,00

Gruyter.W.Jos de.
Uit het werk van Aart van Dobbenburgh.
De driehoek. , GRAVELAND ('S)
1e druk, 1941 - Reprod.naar lithografie
Onze exemplaar waardering: 701
Gedrukt op yamato-papier. No 75 van 200 genummerde ex. Gesigeerde litho ontbreekt. E.18,00

Haar.Jaap ter.
Geschiedenis van de lage landen.
Fibula-Van Dishoeck , WEESP
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Complete editie in een band. E.15,00

Hadderingh.Drs.H. en Bart Veenstra.
Drents woordenboek.
Interbook International. , SCHIEDAM
1e druk, 1979 - Fotoillustraties en een kaart
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Haitsma Mulier.E.O.G. en A.M.J.T.Leyten (red)
Het nederlandse beels van de franse revolutie in prent en film.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Haks.Donald
Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw.
HES Uitgevers , UTRECHT
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Haley.K.A.D.
De republiek in de zeventiende eeuw.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.6,00

Harmsen.Ger en Bob Reinalda.
Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de nederlandse vakbeweging.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Harmsen.Ger.
Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Hart,Marjolein Catherina 't.
In quest for funds, warfare and state formation in the Netherlands, 1620 - 1650.
Rijksuniversiteit , LEIDEN
1e druk, 1989 -
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. E.20,00

Hartmann.Dr.J.L.H.
De reconstructie van een middeleeuws landschap.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Nederzettingsgesch. en instellingen v/d heerlijkhe den Breust en Eijsden bij Maastricht(10e-19e eeuw) E.18,00

Hauer.H.A.
Het afgescheurde kleed.
De Bruyn , OLDENZAAL
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde kerk te Oldenzaal en de reformatie in Twente. E.10,00

Hazelzet.Kees.
Rotterdam van visschersdorp tot wereldhaven.
Nijgh & van Ditmar. , ROTTERDAM
1e druk, 1943 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.6,00

Heerding.A.
Geschiedenis van de N.V.Philips gloeilampenfabrieken. Deel I + II.
Martinus Nijhoff , LEIDEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Deel II uit 1986. E.30,00

Heering.P.
Overijselsche vertellingen.
Brill.E.J. , LEIDEN
2e druk, 1886 -
Onze exemplaar waardering: 701
Goudopdruk op voorplat en rug. Linnen gebonden. E.30,00

Heijnsbergen.H.L.M.van
Brandalarm.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, 1945 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Twee delen. E.49,00

Heijstek.P. en G.R.van Veldhoven.
In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1875 - 1940.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
2e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Heiser.P.C. (red)
Gelderland. Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland.
Lochemse Handels-en courantendrukkerij. , LOCHEM
1e druk, 1940 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 506
E.25,00

Hekma.Gert en Herman Roodenburg (red)
Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Hekma.Gert. e.a. (red)
Goed verkeerd.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland. Paperback. E.7,00

Hellema.Doeke Wijgers.(Bewerkt door H.Algra)
Kroniek van een friese boer.
Wever. , FRANEKER
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden. E.8,00

Hellema.Duco - Bert Zeeman - Bert van dr Zwan. (red)
De nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
5e jaarboek voor de geschiedenis v.d ned. buitenl. politiek in de 20e eeuw. Paperback. E.9,00

Hellema.Duco, Rik Coolsaet en Bart Stol.
Nederland-BelgiŠČŠ. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940.
Boom. , AMSTERDAM
1e druk, 2011 -
Onze exemplaar waardering: 700
Stempel Recensie exemplaar op boekblok. E.20,00

Hellinga-Querido.Lotte. en Clemens de Wolf.
Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
Joh.Enschede. , HAARLEM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.8,00

Helmerhorst.J.Th.P.
100 jaar kerk. 1889 - 1989. 1000 jaar parochie St.-Odulphus Assendelft.
Eigen beheer , ASSENDELFT
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met omslag. E.10,00

Helsloot.P.N.
Martinus Nieuwenhuyzen. 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.8,00

Hemels.Dr.Joan.
Het dagbladzegel in de rariteitenkamer. 1869 - 1969.
Nijgh & van Ditmar. , ROTTERDAM
1e druk, 1969 -
Onze exemplaar waardering: 751
Linnen gebonden met stofomslag. E.11,00

Hemels.J.M.H.J.
De nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Proefschrift.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1969 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.28,00

Hen.P.E.de, J.G.Berendsen, J.W.Schoonderbeek.
Hoofdstukken uit de geschiedenis van het nederlandse accountantsberoep na 1935.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Gekartonneerd. E.10,00

Hen.P.E.de.
Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1980 -
Onze exemplaar waardering: 776
De overheid en de ontwikkeling van de nederlandse industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en1950 E.8,00

Hermans.Dorine en Daniela Hooghiemstra.
Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof.
Mouria , NIET VERMELD
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Met flappen. E.8,00

Hermans.Dorine en Daniela Hooghiemstra.
Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
4e druk, 2008 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813 - 1890. E.9,00

Hermans.Hans.
Hoe Nederland groeide. Anderhalve eeuw bodemwinning en bodemverbetering.
Paul Brand. , BUSSUM
1e druk, 1947 -
Onze exemplaar waardering: 702
Jaar van uitgave ca. 1947. E.10,00

Herpel.J.C.
Het oude raadhuis van 's-Gravenhage.
Gemeente's-Gravenhage. , DEN HAAG
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Twee delen. E.22,00

Hertog.Willem E.den.
De abdij van Loosduinen. CisterciŠČŠnzerinnenklooster van 1229 - 1572.
De Nieuwe Haagsche , DEN HAAG
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.22,00

Hess.David.
Hollandia regenerata. (1797)
Vantilt , NIJMEGEN
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Oplage 500 exx. E.25,00

Hesselink.H.G.
Trams en tramlijnen. Motortrams.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Heupers.E. (red)
Volksverhalen uit Gooi-en Eemland en van de westelijke Veluwe.
Inst.voor Dialectologie, volkskunde etc , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
deel 1 en 2. E.25,00

Heusden.G.H.van.
Van Nieuwediep tot groot Den Helder.
Nooy's Drukkerij-Uitgeverij , PURMEREND
2e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Heuvel.H.W.
Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
Gysbers & van Loon. , ARNHEM
2e druk, 1966 -
Onze exemplaar waardering: 771
Geillustreerd met oude ansichtkaarten en een landkaartje. Herdruk van 1906. E.13,00

Heymeijer.Ir.G.J. (Red)
Wij boeren. Een boek voor jonge boeren en tuinders.
De Toorts. , HEEMSTEDE
1e druk, 1941 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 772
In depot bij De Toorts. Uitgave v.h. landbouwk. Ingenieurs Buro G.J.Heymeijer te Den Haag. E.12,00

Hibbeln.Mr.J.G.
De glasmof.
Jan van Arkel. , UTRECHT
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte. Paperback. E.9,00

Hoek Ostende.J.H.van den.
Amsterdam vroeger en nu.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Hof.J.
De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
Historische Vereniging voor Z.Holland. , DEN HAAG
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Hofdijk.W.J.
Lauwerbladen iut Neerlands gloriekrans. Deel I.
Joh.IJkema , DEN HAAG
1e druk, 1875 - kleurenplaten
Onze exemplaar waardering: 701
Goudopdruk E.40,00

Hofdijk.W.J.
Ons voorgeslacht. In zijn dagelyksch leven geschilderd.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1859 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
6 delen. Complete set. Geillustreerd met vele litho's. 1859 - 1864. E.125,00

Hogesteeger.Dr.G.
200 jaar post in Nederland.
PTT-Post , NIET VERMELD
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Holleman.Theo.
Nederland in de prehistorie. Een archeologische zoektocht.
Teleac / NOT , HILVERSUM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.11,00

Hoogendijk.J.H.(samenst)
De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd. (1914 - 1918)
Holkema & Warendorf. , AMSTERDAM
1e druk, 1930 - Foto's, tekeningen, kaarten.
Onze exemplaar waardering: 701
Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden. E.40,00

Hoogewerff.Dr.G.J.(red)
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn.
Oosthoek.A. , UTRECHT
2e druk, 1930 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.17,00

Hooven.Marcel ten & Ron de Jong
Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie. 1908 - 1980.
Boom. , AMSTERDAM
1e druk, 2008 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.14,00

Horst.Hans van der.
Onze premiers. (1901-2002) Hun weg nar de top.
Athenaeum-Polak & Van Gennep. , AMSTERDAM
2e druk, 2007 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Horst.K van der. e.a.
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
Universiteitsbibliotheek , UTRECHT
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. 400 jaar bibliotheeek der rijksuniv. 1584-1984. E.10,00

Houwink ten Cate.Johannes.
De mannen van de daad en Duitsland, 1919 - 1939.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek. E.21,00

Hueting.Ernest, Frits de Jong, Rob Neij.
Troelstra en het model van de nieuwe staat.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Huisman.Greddy.
Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Huitema.Mr.Dr.T. (red)
Ronde en platbodem jachten
Kampen & Zoon.P.N.van. , AMSTERDAM
5e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Huizing.L.
Met de kiekkast door Drente. Oud Drente in prenten.
Knoop & Niemeijer. , HAREN (GR)
1e druk, 1972 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Huizing.Lammert.
Hoogeveners en anderen.
Stichting Het Drentse Boek. , ZUIDWOLDE (DR)
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Huizinga.J.
Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. een schets.
Contact. , AMSTERDAM
8e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.10,00

Huizinga.Leonard
Die goede oude tijd.
Zuid Hollandsche Uitgevers Maatschappij., DEN HAAG
1e druk, 1980 - Pieck
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Hulshoff.Drs.A.L.
Een kabinet van Twentse gezichten.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Hulzen.Dr A van.
Utrecht op oude foto's van de Weerd naar Tolsteeg.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Husslage.G.
Windmolens. Een overzicht van de verschillende molensoorten en hun werkwijze.
Keesing BV. , AMSTERDAM
2e druk, 1968 - Foto's en tekeningen.
Onze exemplaar waardering: 771
E.33,00

IJff.J. (red)
Langedijk herleeft.
F en A de Jong , NIET VERMELD
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.25,00

Imhof.Dr.J.G.
Met de compagnie te velde. Mobilisatieherinneringen. 1914-1919.
Schotanus & Jens. , UTRECHT
1e druk, 9999 -
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. Geillustreerd. E.10,00

Ingen Schenau.Karin van.(red)
Orgel Concertgebouw in ere hersteld.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.8,00

Jackman.Sidney W. en Hella Haasse.
A stranger in The Hague.
Duke University Press , DURHAM AND LONDON
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
The letters of Queen Sophie of The Netherlands to Lady Malet 1842 - 1877 E.14,00

Jacobs.Dr.Aletta H.
Herinneringen.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 700
Geillustreerd. E.5,00

Jacobs.Els.M.
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
Teleac / NOT , HILVERSUM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Jacobs.Johanna. (red)
Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere wereld van glans en glitter.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback met flappen. E.12,00

Jager.J.L.de.
De bank van de gulden. Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank, 1814 - 1989.
De Nederlandsche Bank N.V. , AMSTERDAM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Jans.Everhard.
Burgerhuizen tussen IJssel en Eems.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.12,00

Jans.Jan.
Langs oude drentse boerderijen.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1980 - Jans.
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Jansen.D.P.
Wat de havenarbeider moet weten. Handleiding voor de havenarbeider.
Scheepvaart Vereniging Noord , AMSTERDAM
1e druk, 1948 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Uitklapkaart haven Amsterdam achterin. E.10,00

Jansen.Derk.
Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr.D.F.van Alphen tot 1816.
Van Gruting , WESTERVOORT
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.14,00

Jansen.G.H.
Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
Boom. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Gebonden, met stofomslag. E.14,00

Jansen.Michael.
De industriŠČŠle ontwikkeling in Nederland. 1800 - 1850.
Neha , AMSTERDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.25,00

Jansma.T.S.
Tekst en uitleg. Historische opstellen bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Univ.v.Amsterdam
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Janson.E.M.CH.M.
Uit de geschiedenis van Wassenaar.
Kruseman. , DEN HAAG
2e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.9,00

Jappe Alberts.Prof. Dr.W.
De Nederlandse hanzesteden.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Jappe Alberts.Prof. Dr.W.
Moderne devotie.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Jensen.M.W. en G.Platje.
De Marid. De Marine Inlichtingendienst van binnenuit belicht.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.24,00

Jong.Erik de en Marleen Dominicus-van Soest.
Aardse paradijzen. De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw.
Snoeck-Ducaju & Zoon , GENT
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.20,00

Jong.Frits de.
J.Saks. Literator en marxist. Een bijdrage tot de geschiedenis van het marxisme in Nederland.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1954 -
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. E.7,00

Jong.Joop de.
Een deftig bestaan.
Kosmos , UTRECHT
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw. E.7,00

Jong.Kolonel A.P.de.(Samenst)
Vlucht door de tijd. 75 jaar Ned.luchtmacht.
Unieboek , HOUTEN
3e druk, 1988 -
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Geillustreerd. E.5,00

Jonge.Dr.A.A.de.
Crisis en critiek der democratie.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1968 -
Onze exemplaar waardering: 700
Anti-democr. stromingen en de daarin levende denk- beelden over de staat in Nederland tussen de WO's. E.20,00

Jonge.Dr.C.H.de.
Nederlandse tegels.
Becht. , AMSTERDAM
2e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.13,00

Jonge.Dr.J.A.de.
De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1976 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Jongen.Ludo.
Heilig in de lage landen. Herschreven levens.
Davidsfonds , LEUVEN
1e druk, 2005 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Jongh.Aad de.
Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
Kerco , ROTTERDAM
1e druk, 1966 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.10,00

Jongh.Ir.J.H.de.
Van kaninefaat tot duizendkunstenaar.
De Hofstad , DEN HAAG
1e druk, 1941 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.8,00

Joosting.Mr.J.G.C.
Het archief der abdij te Dikninge.
Brill.E.J. , LEIDEN
1e druk, 1906 -
Onze exemplaar waardering: 706
Bovenkant katernen onafgesneden. E.25,00

Josephus Jitta.Prof.Mr.A.C.
Goede en slechte ordening. Enkele pogingen tot ordening van de ordening.
Nijgh & van Ditmar. , ROTTERDAM
1e druk, 1939 -
Onze exemplaar waardering: 706
Gebrocheerd. E.18,00

Jurriaanse.M.W.
De nederlandse ministers van buitenlandse zaken. 1813 - 1900.
Leopold. , DEN HAAG
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Kalkwiek.Dr.K.A. en A.I.J.M.Schellart. (red)
Atlas van de Nederlandse kastelen.
Sijthoff. , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Kappen.Dr.O van.
Geschiedenis der zigeuners in Nederland.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1965 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De ontwikkeling van de rechtspositie der heidens of egyptenaren in de N.Nederlanden (1420-1750) E.40,00

Karskens.Arnold.
Pleisters op de ogen.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. De nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo. E.10,00

Karskens.J.J.
De locomotieven van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij.
Gottmer.J.H. , HAARLEM
1e druk, 1947 - Fotoillustraties en tekeningen
Onze exemplaar waardering: 701
E.50,00

Kastein.Jozef.
Joodsche problemen in het heden.
Van Loghum Slaterus. , ARNHEM
1e druk, 1933 -
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden. Mrt stofomslag. E.5,00

Keesing.Prof.Dr.F.A.G.
De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie v/d economische overheidspolitiek 1918-1939
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 700
Heruitgave van 1947. E.9,00

Kempers.Bram. (red)
Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
Amsterdam University Press , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Kersten.Albert.
Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie. 1940 - 1945.
Sijthoff. , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1981 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 770
E.7,00

Keuning.J.
Petrus Plancius. Theoloog en geograaf. 1552 - 1622.
Van Kampen & Zoon. , AMSTERDAM
1e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Keuzenkamp.Mr.J.H.(tekst inleiding)
Gemeentewapens in Nederland.
VNG-Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.14,00

Kieft.Prof.Dr.C van de
Ad fontes.
Verloren , AMSTERDAM
1e druk, 1984 -
Onze exemplaar waardering: 701
Opstellen aangeboden t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de UVA E.32,00

Kiers.Judikje. e.a. (red)
Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
Rijksmuseum-Stichting , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Kikkert.J.G.
Crisis op Soestdijk. Nederland als bananenmonarchie.
Papieren tijger , BREDA
2e druk, 1996 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Kikkert.J.G.
De misstappen van een koning. Willem II. 1792 - 1849
Aspekt , SOESTERBERG
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Kikkert.J.G.
Geen revolutie in Nederland.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1992 -
Onze exemplaar waardering: 700
Impressies van Nederland tussen de Franse tijd en de eerste wereldoorlog. 1813 - 1914. E.7,00

Kikkert.J.G.
Geheimen van de Oranjes. Deel IV.
Aspekt , SOESTERBERG
1e druk, 2008 -
Onze exemplaar waardering: 700
Minder bekende episodes uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. E.12,50

Kikkert.J.G.
Geld, macht en eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen. 1772 - 1843.
Scheffers , UTRECHT
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Kikkert.J.G.
Koning Willem III. 1817 - 1890. Biografie.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.10,00

Kilk.F.W.
De stedenverwarming.
N.V.Maatschappij stedenverwarming , AMSTERDAM
1e druk, 1925 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
E.10,00

Kleffens.E.N.van.
Belevenissen I (1894-1940) + II (1940-1958).
Sijthoff. , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1980 -
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Twee delen. E.9,00

Klein.Henri.
Kroniek van een erfgooiersdorp. Blaricum. 1913 - 1918.
Historische kring Blaricum , BLARICUM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.9,00

Klijn.Annemieke.
Onze man uit Maastricht. Sjeng Tans. 1912 - 1993.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.12,00

Klinkenberg.Wim.
Adieu Zaandam. 21/X/1811 - 31/XII/1973.
Gemeente Zaandam , ZAANDAM
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
E.10,00

Klinkenberg.Wim.
Prins Bernhard. Een politieke biografie. 1911 - 1979
Onze tijd. , AMSTERDAM
2e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.10,00

Kloek.W.Th. W.Halsema-Kubes en R.J.Baarsen
Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Kloeke.Prof.Dr.G.G.
Verzamelde opstellen.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1952 - 3 uitklapkaarten
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Kloet.Co de (samenst)
Bloesem van seringen. Nederlandse liedjes uit de na-oorlogse toptijd van de radio.
Fontein , BAARN
1e druk, 1988 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.7,00

Klok.Drs.R.H.J.
Archeologisch reisboek voor Nederland.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden E.6,00

Klompmaker.Dr.H.
Handel in de gouden eeuw.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1966 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Kluyt.J.A. en Ko van der Laan.
In de Amsterdamsche jordaan.
Schoonderbeek.A.G. , LAREN (NH)
1e druk, 1947 - Moerkerk.
Onze exemplaar waardering: 772
Met fotoos van Jaap Doeser. E.10,00

Knapen.Ben.
De lange weg naar Moskou.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1985 -
Onze exemplaar waardering: 771
De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917 - 1942 E.7,00

Knecht-van Eekelen.A de. en G.Vanpaemel.
Met zicht op zee. Zewetenschappelijk onderzoek in de lage landen na 1800.
RodopiB.V. , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Knippenberg.Hans en Willem van der Ham
Een bron van aanhoudende zorg.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen. E.12,00

Knoops.Drs.W.A. en Drs F.Ch.Meijer.
Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Kocks.G.H.(red)
Gemeente Vries. Het land van de Zweedse kornoelje.
Rabobank , VRIES
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.8,00

Koejemans.A.J.
David Wijnkoop, een mens in de strijd voor het socialisme.
Moussault , AMSTERDAM
1e druk, 1967 -
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden E.5,00

Koek.Jaap.
Dokter Koek van Boekelo. De eerste dokter tussen textiel en zout.
Broekhuis. , HENGELO (O)
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Een biografie van Cornelis Koek, 1892-1939, en een tijdsbeeld van Boekelo tussen de twee WO's E.12,00

Koenraads.Jan P.
Gooise schilders.
Strengholt. , AMSTERDAM
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Plastic omslag. E.15,00

Kok.Henk L, Ir.Ada Wille en Gerard Boerhof
Begraven en begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan.
Teleac , UTRECHT
1e druk, 1994 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Koldeweij.A.M. (eindred)
Zilver uit 's Hertogenbosch. Van bourgondisch tot biedermeijer.
Noordbrabants Museum , HERTOGENBOSCH 'S
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Kolfschooten.Frank van.
De Dordtse magiŠČŠr. De val van volksheld Karel Lotsy.
Nieuw Amsterdam. , AMSTERDAM
1e druk, 2009 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Met flappen. E.15,00

Kompagnie.Jan.H. (red)
Personen op papier.
Algemeen rijksarchief , DEN HAAG
4e druk, 2003 -
Onze exemplaar waardering: 700
Overzicht van archief-en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons-en beroepsgroepen in het Nationaal Archief. E.9,00

Koot.Ton.
Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot.
Nijgh & van Ditmar. , DEN HAAG
1e druk, 1977 - Hofker
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Kooten Niekerk.Anja van en Sacha Wijmer
Verkeerde vriendschap. Lesbisch leven in de jaren 1920 - 1960.
Feministische Uitgeverij Sara. , AMSTERDAM
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Kooy.Henne van der en Justus de Leeuwe
Sarphati. Een biografie.
Atlas , AMSTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.8,00

Koppen.Chris A.J.van
De Geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
Inmerc BV , WORMER
1e druk, 1992 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Koppen.Chris A.J.van
Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr.Mr.H.F.L.K.van Vredenburch.
Martinus Nijhoff , LEIDEN
1e druk, 1985 -
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag E.50,00

Korf.Dingeman.
Dutch tiles
Universe books , NEW YORK
1e druk, 1964 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Korf.Dingeman.
Nederlandse majolica.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Korporaal.T.L.
Als een lelie onder de doornen.
Boekencentrum. , ZOETERMEER
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk. E.12,00

Kossmann.E.H.
Naoogst
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2007 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Koster.Simon.
Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Koten.Dick van (samenst)
Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Noord-West Nederland.
Kopub , RIDDERKERK
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Noord-Holland, Utrecht en het IJsselmeer. E.9,00

Krosenbrink.G.J.H.
Uit de historie van Winterswijk.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1968 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Kruizinga.J.H.
Ornamenten van huis en hof.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1963 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
2 delen. E.5,00

Kuhler.Dr.W.J.
Geschiedenis der nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw.
Tjeenk Willink & Zoon. , HAARLEM
1e druk, 1932 -
Onze exemplaar waardering: 701
E.20,00

Kuile.Dr.E.H.ter.
Noord-en Oost-Salland.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Kuile.Dr.E.H.ter.
Zuid-Salland. Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door Dr.A.C.F.Koch.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1964 - Foto's en tekeningen.
Onze exemplaar waardering: 771
De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV. De provincie Overijssel. 2e stuk. E.45,00

Kuile.Mr.G.J.ter.Sr.
Twentsche eigenheimers.
Hilarius. , ALMELO
2e druk, 1947 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. E.30,00

Kuiper.D.Th en G.J.Schutte (red)
Het kabinet Kuyper 1901-1905.
Meinema , ZOETERMEER
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Jaarboek voor de geschiedenis van het nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 9. E.15,00

Kuipers.Hans-Jan.
De wereld als werkplaats.
IISG , AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury E.8,00

KŠĒŠhne.G. en Th.P.H.Wortel.(red)
De speelwagen
Drukkerij Mijer N.V. , WORMERVEER
1e druk, 1955 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Komplete jaargang E.10,00

KŠĒŠhne.G. en Th.P.H.Wortel.(red)
De speelwagen.
Drukkerij Mijer N.V. , WORMERVEER
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Half linnen gebonden. Komplete jaargang. E.10,00

KŠĒŠhne.G. en Th.P.H.Wortel.(red)
De speelwagen.
Drukkerij Mijer N.V. , WORMERVEER
1e druk, 1954 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Half linnen gebonden. Komplete jaargang. E.10,00

KŠĒŠhne.G. en Th.P.H.Wortel.(red)
De speelwagen.
Drukkerij Mijer N.V. , WORMERVEER
1e druk, 1952 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Half linnen gebonden. Komplete jaargang. E.10,00

Laan.Raymond.
Wessanen's Koninklijke fabrieken. 1765 - 1940.
Wessanen , WORMERVEER
1e druk, 1940 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.20,00

Laar.Dr.H.J.M.van de.
Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813 - 1884.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Laars.T van der.
Wapens, vlaggen en zegels van Nederland.
Atrium , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Herdruk van de uitgave van 1913. E.10,00

Lakerveld.Carry van (eindred)
Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw.
A'dams hist.Museum / Art Gallery Ontario, AMSTERDAM/ONTARIO
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
The Dutch cityscape in the 17th century and its sources. E.12,00

Lambalgen.L van.
Nederlandse molens in oude ansichten.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
6e druk, 1977 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.9,00

Lambalgen.L van.
Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 1.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
2e druk, 1997 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Lammen.Lex.
Drusus in de Betuwe. De komst van de Romeinen in Nederland.
Ambo , BAARN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.11,00

Lammers.Fred.J.
Alexander. De vergeten kroonprins.
Hollandia , BAARN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Lans.Nathalie.
Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd.
OOMS makelaars e.a. , SCHIEDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.17,00

Leeuwe.DR.H.H.J.de.
Meiningen en Nederland. Proeve van vergelijkende toneelgeschiedenis.
Wolters. , GRONINGEN
1e druk, 1959 -
Onze exemplaar waardering: 700
Studia litteraria Rheno-Traiectina. Volumen sextum. E.14,00

Lehr.Andre.
Van paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Cultuurgeschiedenis der Lage Landen. Deel VII. E.30,00

Leideritz.W.J.M.
Trams en tramlijnen. De stoomtrams van Noord-Brabant en Limburg.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1972 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.9,00

Leijenaar.Eric.
Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee.
Omega Boek , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Leisink.Peter en Herman (red)
't Schild der solidariteit.
Stichting FNV Pers , AMSTERDAM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Een sociaalhistorische studievvan 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en vakbondswerk. E.15,00

Lem.Anton van der.
Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
Wereldbibliotheek. , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Lennep.Mr.J.van. en W.J.Hofdijk.
Merkwaardige kasteelen in Nederland.
Tielkemeijer.G.W. , AMSTERDAM
2e druk, 1854 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
6 delen. Herdruk. E.15,00

Lensen.Leo. en Willy H.Heitling.
Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
Terra. , ZUTPHEN
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Lettinck.Nico.
Praten als Brugman.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De wereld van een nederlandse volksprediker aan het einde van de middeleeuwen. E.7,00

Leupen.Dr.P.H.D. e.a. (red)
Nederlandse Historische Bronnen. No VII. Egmond en Berne. Twee verhalende hist.bronnen uit de M.E.
Nederlands Historisch Genootschapp , DEN HAAG
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Leydesdorff.Selma.
Het water en de herinnering. De zeeuwse watersnoodramp.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 1993 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Liagre BŠĒŠhl.Herman de.
Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Liagre BŠĒŠhl.Herman de. Jan Nekkers en Laurens Slot (red)
Nederland industrialiseert. Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid. 1945 - 1955
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 770
Met stofomslag. E.9,00

Ligt.Bart de. (voorwoord)
Verbonden schakels.
Utrechtse Typografen Associatie , UTRECHT
1e druk, 1932 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. "Verz.opstellen uit het maandblad der Ver. "Gemeenschappelijk grondbezit". 30 jarig bestaan.Typografie: C de Haas. Titel op de rug geschreven." E.20,00

Ligterink.G.H.
De landverhuizers.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Lindeboom.G.A. en M.J.van Lieburg (red)
Gedenkboek van de vereniging tot christelijke verzorging van geestes-en zenuwzieken 1884 - 1984
Kok , KAMPEN
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Linthorst Homan.Mr.J.
Wat zijt ghij voor een vent. Levensherinneringen.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1974 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.6,00

Livenstro-Nieuwenhuis.Fea.
Nationale kleederdrachten.
Terra. , ZUTPHEN
1e druk, 1987 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Loghem.Ir.J.B.van.
Bouwen. Bauen. Batir. Building - Holland. Nieuwe zakelijkheid
Kosmos , AMSTERDAM
1e druk, 1932 - Foto's en tekeningen.
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. Met o.a. werk van Berlage, Brinkman & van der Vlugt, Van Eesteren, Oud, Rietveld, Stam e.a. E.70,00

Lolkema.Drs.J.
Triomf en tragiek in de historie van de Elfstedentocht
Wever. , FRANEKER
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Loo.Erwin van.
Crossing the border. De koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse muur.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Loo.L.F.van.
Arm in Nederland. 1815 - 1990
Boom. , AMSTERDAM
2e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Loo.Vilan van de.
De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland.
Inmerc BV , WORMER
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback met flappen. E.7,00

Loonstra.Marten.
Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.15,00

Loosbroek.Tineke van. e.a. (red)
Geleerde vrouwen. Negende jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Loosjes Mr.A.
Landelijk Nederland in beeld.
Scheltema & Holkema. , AMSTERDAM
1e druk, - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
Noord-Holland, Friesland en Groningen, Zeeland, Overijsel en Drente, Zuid-Holland. Prijs per deel. E.20,00

Loosjes Mr.A.
Sprokkelingen in Nederland. Reeks A-8 Series.
Scheltema & Holkema. , AMSTERDAM
1e druk, - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
Stadspoorten, muurtorens en wereldlijke openbare gebouwen. Decoratieve band. Rug eenzijdig los. E.35,00

Lucieer.J.
Inzicht in het Staatstoezicht op de Geestelijke Gezondheidszorg. 1841 - 2005.
Wolf Legal Publishers , NIJMEGEN
1e druk, 2005 -
Onze exemplaar waardering: 706
Proefschrift. Ingenaaid. E.18,00

Luger.Joh.
Wat rijdt er langs de rails
Nederlandse Spoorwegen , AMSTERDAM
1e druk, 1938 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Spoorwegserie No IV. 32 blz. ca. 1938 E.30,00

Lutgert.Wim en Rolf de Winter.
Check the horizon.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig JoegoslaviŠČŠ 1991 - 1995. E.15,00

Maas.Dr.P.F.
Sociaal-democratische gemeentepolitiek 1894 - 1929
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1985 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Maltha.Ir.D.J.
Landbouw. Agrarisch fonds.
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1946 - Oorthuys.
Onze exemplaar waardering: 702
E.15,00

Maltha.Ir.D.J. (samenst)
De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland. Geschreven in opdracht van het studiecomite 1941.
Erven F.Bohn. , HAARLEM
1e druk, 1944 -
Onze exemplaar waardering: 706
Ingenaaid. Rug geplakt. E.10,00

Mandos.Drs.H. & M.Mandos-van de Pol.
De Brabantse spreekwoorden.
Hein Mandosstichting. , WAALRE
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.20,00

Mandos.H. & A.D.Kakebeeke.
De acht zaligheden. De oude kern van de Kempen.
Stichting Brabants heem. , OISTERWIJK
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Markus.A.
Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw.
Nieuwe Arnhemse courant , ARNHEM
1e druk, 1907 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. Platten vervaagd. E.30,00

Marsden.Peter.
De laatste reis van de Amsterdam.
De Boer Maritiem , HOUTEN
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Martin.Prof.Dr.W.
Herleefde schoonheid. 25 jaar monumentenzorg in Nederland. 1918 - 10 mei - 1943.
Kosmos , AMSTERDAM
1e druk, 1944 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.8,00

Meer.Tom van der, Steven van Schuppen en Sjoerd Veen
De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de nederlandse sociaal-democratie 1894-1913.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Meerburg.Ds.PH.P.
Legerpredikant in Korea.
Zomer & Keunings. , WAGENINGEN
1e druk, 1952 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Meertens.P.J. & L.Kaiser.
Het eiland Urk. Publ. v/d Sticht.voor het bevol- kingsonderz. in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
Samson , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1942 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 708
No 9. Secties voor taalkunde en phonetiek, antro- pologie, psychologie i.s.m. het dialectenbureau. E.40,00

Mees.W.C.
Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland gedurende de tijd der republiek
Neha , AMSTERDAM
2e druk, 1999 -
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. Facsimile van het in 1838 uitgegeven werk. Met een inleiding van W.L.Korthals Altes E.10,00

Meij.A.W.F.M. (red)
Jacques de Gheyn II als tekenaar. 1565 - 1629.
Museum Boymans -van Beuningen , ROTTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.10,00

Meij.J.C.A.de
De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Paperback met flappen. E.7,00

Meijer.A.H.
Straatnamenboek van Hilversum.
Hilversum: Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1988 - Foto's, kaarten, plattegronden
Onze exemplaar waardering: 701
E.8,00

Meijer.Remco en H.J.Schoo (samenst)
De monarchie. Staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje.
Prometheus. , AMSTERDAM
1e druk, 2002 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,50

Meilink-Roelofsz.Prof.Dr.M.A.P. e.a.
De V.O.C. in AziŠČŠ.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1976 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Meilof.Jan.
Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918 - 1959.
Stichting Beheer , AMSTERDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
oplage: 2250 ex. E.15,00

Meischke.Ir.M.C.A.
Boerenwagens.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Meischke.Ir.R.
Amsterdam burgerweeshuis.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Serie: De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. E.20,00

Meischke.Prof.Dr.Ir.R. e.a. (red)
Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland.
Waanders en Ver.Hendrick de Keyser , ZWOLLE EN AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 706
Architectuurhistorische verkenningen a/d hand v/h bezit v/d Ver.Hendrick de Keyser. E.20,00

Melles.J.
Ministers aan de Maas. Rotterdamse stadspensionarissen van 1508 - 1795.
Nijgh & van Ditmar. , ROTTERDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag E.6,00

Melling.Antoine-Ignace.
Brieven uit Holland en de hanzesteden. Lettres de Hollande et des villes Anseatiques.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.23,00

Meyers.Jan.
Domela, een hemel op aarde.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.15,00

Michels.F.W. en Joh.W.E.Riemens.
Het fiasco van Romme.
C.Hafkamp , AMSTERDAM
1e druk, 1949 -
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Michielse.H.C.M.
Socialistiese vorming.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Het inst.v.arb.ontwikk.(1924-1940) en het vormings en scholingswerk v/d ned.Soc.Democratie sinds 1900 E.7,00

Mil.Patrick van. en Mieke Scharloo
De VOC in de kaart gekeken. 1602 - 1799.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Cartografie en navigatie van de VOC. E.15,00

Milo.T.H.
De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797.
Boer.C.de. , HELDER (DEN)
1e druk, 1942 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
In verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. E.12,00

Minderhout.H.D.
Coevorden, stadt en heerlickheyt.
RABO-Bank , DALEN-COEVORDEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen. E.18,00

Minnen.C.A.van.
Yankees onder de zeespiegel.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving. 1815 - 1850. E.10,00

Moeyes.Paul.
De sterke arm, de zachte hand. Het nederlandse leger & de neutraliteitspolitiek. 1839 - 1939.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Molen.F.J.van der.
Stinzen, borgen en havezaten van het Noordererf.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1978 - Vogt.
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Molen.S.J.van der & Paul Vogt
Onze folklore.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Molen.S.J.van der.
Frysk sŠąŠgeboek.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1943 - Mulders
Onze exemplaar waardering: 702
Vier delen in een band. E.25,00

Mooij.Annet.
De strijd om de februaristaking.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 2006 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Mooij.Charles de en Renate van de Weijer (samenst)
Rijke oogst van schrale grond.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een overzicht van de Zuidnederlandse materiŠČŠle volkscultuur. ca.1700 - 1900. E.12,00

Mooij.Charles de. (red)
Vastenavond - Carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld.
Noordbrabants Museum , HERTOGENBOSCH 'S
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.14,00

Mooij.J.
Denken over welvaart.
Lemma , UTRECHT
1e druk, 1994 -
Onze exemplaar waardering: 771
Kon.Ver. voor de staatshuishoudkunde 1849-1994. E.8,00

Mooij.Martin (nawoord)
Links richten. Volledige reprint 1932 - 1933
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Maandblad uitgegeven door het arbeiders schrijvers collectief "links richten" E.7,00

Moorman van Kampen.Prof.Mr.O. e.a.
Tieler-en Bommelerwaarden 1327 - 1977.
Eigen beheer , TIEL-ZALTBOMMEL
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Moorman van Kappen.Prof.Mr.O.
Tot behoef der arme wesen.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk. E.10,00

Mulder.Korn.
Hannekemaaiers en kiepkerels.
Knoop & Niemeijer. , HAREN (GR)
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Munster.M.D.M.van.
De lusten en de lasten.
Vereniging Historisch Amstelveen. , AMSTELVEEN
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 500
Grensperikelen en samenwerking tussen de gemeenten Nieuwer-Amstel (Amstelveen) en Amsterdam. E.9,00

Muschart.R.T.
Grafzerken in Gelderland. Beschreven in de jaren 1931 - 1939
Vereeniging Gelre , ARNHEM
1e druk, 1940 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Steden, Deel 1. E.65,00

n.v.t.
De motorfiets in Nederland. 1895 - 1940.
Elmar , RIJSWIJK (GLD)
1e druk, 1991 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
Een terugblik op de vroege motorrijders in Nederl. t.g.v. het 35-j. jub. v/d Veteraan Motoren Club. E.12,50

n.v.t.
Foto-atlas Noord-Holland.
Robas , EMMEN (O)
1e druk, - luchtfotoos
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

n.v.t.
Foto-atlas Zuid_holland
Robas , EMMEN (O)
1e druk, - luchtfotoos
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

n.v.t.
Laatste officiele geillustreerde reis-en wandelgids voor Valkenburg, Geul en Gulpdal.
Joseph. Crolla.Jr. Electr. Drukkerij. , VALKENBURG (L)
14e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Plattegrond en wandelkaart ontbreekt. ca 1920. E.5,00

n.v.t.
N.V.Nederlandsche aanneming Maatschappij v.h. Fa. H.F.Boersma.
Zuid-Holl. boek-en handelsdrukkerij. , DEN HAAG
1e druk, 1934 - Wijdeveld (omslagontwerp)
Onze exemplaar waardering: 706
Met 134 fotoos van gebouwen en interieur in Nederland en IndonesiŠČŠ. E.110,00

n.v.t.
Nederlandsche pharmacopee.
Algemeene landsdrukkerij , DEN HAAG
5e druk, 1926 -
Onze exemplaar waardering: 701
E.20,00

Naeye.Jan.
De sterke arm.
VU Uitgeverij , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een video onderzoek naar de rol v/d A'damse politie en justitie in het Nieuwmarktkonflikt E.12,00

Nes.Gerard van de.
Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
Tirion. , BAARN
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Werkschrift achterin. E.10,00

Nicholas.Prof.dr.D.M.
Stad en plattelend in de middeleeuwen.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Nicolai.Henk.
De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan 250 jaar intact bleef. .
Egbert Forsten , GRONINGEN
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Nierhoff.A.M.G.
De hofstede Saxenburg in Aelbertsberg of Bloemendaal.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Niet vermeld
Een en ander over rijwielpaden.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1947 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Met twee losse kaarten achterin. E.5,00

Niet vermeld
Reisgidsen voor Nederland. Rijwieltochten I, II, III en IX.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1949 -
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Prijs per deel. E.5,00

Niet vermeld
Rijwieltochten door de Geldersche achterhoek.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Losse kaart achterin. E.10,00

Niet vermeld
Rijwieltochten door Drenthe.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1954 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Losse kaart achterin. E.10,00

Niet vermeld
Rijwieltochten door Noord-Brabant.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Losse kaart achterin. E.10,00

Niet vermeld
Rijwieltochten door Overijssel.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Losse kaart achterin. E.10,00

Niet vermeld
Rijwieltochten over de Veluwe.
Kon.Ned.Toeristenbond A.N.W.B. , DEN HAAG
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Geniet. Losse kaart achterin. E.10,00

Niet vermeld
Van Flevo tot Ijsselmeer.
Holle & Co. , DEN HAAG
2e druk, - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Nieuwenhuis.Dr.Ir.J.G.J.C.
Dwang of vrijheid.
Nijgh & van Ditmar. , ROTTERDAM
1e druk, 1945 -
Onze exemplaar waardering: 702
Eenige opmerkingen over de grondslagen, de struc- tuuren de toekomstige ontwikkeling der nederlandsche samenleving. E.15,00

Nieuwenhuis.Jan.
Mensen maken een stad. 1855 - 1955. Uit de geschiedenis v/d dienst Gem.werken Rotterdam.
Gemeente Rotterdam. , ROTTERDAM
1e druk, 1955 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Nieuwenhuis.Joan A.
Een halve eeuw onder socialisten.
De Torentrans. , ZEIST
1e druk, 1933 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland. E.7,00

Nijenhuis.Vincent.
Een pand van stand. 350 jaar De Doele.
Eigen beheer , PURMEREND
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Nijhof.Drs.P. e.a.
Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŠČŠle archeologie in Nederland.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Nijhof.Peter.
Gemalen in Nederland.
Duo/Duo , ROTTERDAM
1e druk, 1993 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 706
Oplage 1750. E.20,00

Noordegraaf.Leo (red)
IdeeŠČŠn en ideologieŠČŠn.
Universiteit van Amsterdam , AMSTERDAM
1e druk, 1991 -
Onze exemplaar waardering: 700
Studies over economische en sociale geschiedschrijving in Nederland. 1894 - 1991. E.12,00

Noordervliet.Nelleke.
Nederland in de gouden eeuw.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 770
Paperback met flappen. E.12,00

Nooteboom.Cees
Nooit gebouwd Nederland. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren.
V + K Publishing , BLARICUM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Olde Meierink.Drs B. e.a. (red)
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Matrijs. , UTRECHT
2e druk, 1995 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 771
E.55,00

Oltmans.Willem.
De staat van bedrog.
Papieren tijger , BREDA
1e druk, 1997 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Ommeren.H.R van.
De koopmansgilderol van Deventer. 1249 - 1387.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Oosterbaan.G.
De kerk in het midden.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Zaanse Historie III. E.10,00

Oosterhoff.F.G.
Leicester and the Netherlands 1586 - 1587.
HES Uitgevers , UTRECHT
1e druk, 1988 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Oosterwijk.Bram.
De zee was onstuimig.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Fragmenten uit de historie v.d. Kon.Z-Holl.Mij. tot Redding van Schipbreukelingen 1824 - 1991. E.15,00

Oostrom.Frits van.
Maerlants wereld.
Prometheus. , AMSTERDAM
5e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Oppermann.Prof.Dr.O.
KŠĒŠlnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts
S.Gouda Quint. , ARNHEM
1e druk, 1952 -
Onze exemplaar waardering: 705
E.10,00

Ormelink.Ferjan.
Biografie van de Bosatlas.
Wolters - Noordhoff. , GRONINGEN
1e druk, 2005 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 776
E.20,00

Os.Drs.M van en Dr.W.J.Wieringa (eindred)
Wetenschap en rekenschap. 1880 - 1980.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1980 -
Onze exemplaar waardering: 991
Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbe- schouwing aan de Vrije Universiteit. E.12,00

Otsen.Jack. (Eindred)
Van RKVV tot FC. De geschiedenis van 75 jaar voetbal in Purmerend.
FC Purmerend , PURMEREND
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Oplage: 750 ex. E.10,00

Otten.Harry, Jacob Kuiper en Tom van der Spek.
Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
Tirion. , BAARN
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Paul.H.
Nederlanders in Japan. 1600-1854. De VOC op Desjima
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.13,00

Peer.harry.
Kunstbroeders of meubelslaven.
FNV bouw en Vakbondshist. Vereniging , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector. E.20,00

Peet.Jan.
Het uur van de arbeidersjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland.
Arbor , BAARN
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969. E.12,00

Peeters.Harry e.a. (red)
Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
2e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Perry.J. e.a.
Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland. 1894 -1994.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.17,00

Perthus.M. (red)
Voor vrijheid en socialisme.
Gramo , ROTTERDAM
1e druk, 1953 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Gedenkboek van het Sneevliet HerdenkingscomitŠāŠ. E.20,00

Peters.C.H.
Oud Groningen. Stad & lande.
Interbook International. , SCHIEDAM
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Fotomechanische herdruk van de editie 1921 E.38,00

Petrejus.E.W.
Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
De Boer Maritiem , HOUTEN
2e druk, 1973 - Tekeningen
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Pleij.Herman.
De blauwe schuit
Dick Coutinho , MUIDERBERG
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Pleij.Herman.
Het nederlandse onbehagen.
Prometheus. , AMSTERDAM
2e druk, 1991 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Pleij.Herman.
Hollands welbehagen.
Prometheus. , AMSTERDAM
1e druk, 1998 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Pleij.Herman.
Tegen de barbarij. Tegendraadse stukken over de nederlanse beschaving.
Prometheus , DEN HAAG
1e druk, 1999 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Ploeg.Rani van der. en Ruth Zinkstok.
Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in de negentiende eeuw.
Ambo , BAARN
1e druk, 1986 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Poel.Dr.J.M.G.van der.
Scheepsmodellen in nederlandse kerken.
Ver.vrienden v/h Zuiderzeemuseum , ENKHUIZEN
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.9,00

Poelhekke.J.J.
Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiŠČŠn over de crisisperiode 1648-1651.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1973 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Poortinga.Ype.
It fleanend skip. Fryske folksforhalen.
Bosch & Keuning. , BAARN
1e druk, 1977 - Heide-Schneider (tekeningen)
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Poortman.J.(red)
Drente. Een handboek voor het kennen van het drentsche leven in voorbije eeuwen. Deel 1.
Boom & Zoon , MEPPEL
1e druk, 1943 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.30,00

Poortvliet.Rien.
Langs het tuinpad van mijn vaderen.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1987 - Poortvliet.
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Poppen.Henk.
Zaandam. Fotografisch beeld van een veranderende stad in de jaren vijftig en zestig.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1988 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Pors.Henk.
De prins op Wieringen.
Aspekt , SOESTERBERG
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op Wieringen (1918-1923) en zijn verdere levensloop. E.9,00

Pos.G.A.(samenst)
Rijwieltochten langs rustige wegen.I.
A.N.W.B. , AMSTERDAM
2e druk, 1918 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Utrecht en Gelderland. E.9,00

Post.Kees.
Portret van de Zaan.
Terra. , ZUTPHEN
1e druk, 1984 - MŠĒŠnnich fotoos)
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,00

Posthumus-van der Goot.Dr.W.H. e.a.
Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de franse tijd.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Postma.Prof.Mr.Dr.A. e.a. (red)
Aan deze zijde van het Binnenhof.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de eerste Kamer der Staten Generaal. E.10,00

Praag.Ph.van.
Sociale symboliek op nederlandse exlibris.
Wereldbibliotheek. , AMSTERDAM
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Prakke.Dr.H.J.
Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de "olde lantschap".
Van Gorcum. , ASSEN
4e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Presser.Dr.J.
De tachtigjarige oorlog.
Elsevier , AMSTERDAM
3e druk, 1948 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.9,00

Presser.J.
De tachtigjarige oorlog.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1941 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Uit angst voor een publicatieverbod, niet de naam van J.Presser vermeld, maar die van B.W.Schaper. E.20,00

Prinsen-Geerligs.Dr.H.C.
Twaalf eeuwen Kennemer historien.
v.h.Herms.Coster & Zoon , ALKMAAR
1e druk, 1939 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
E.7,00

Prud'homme van Reine.Ronald.
Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Open domein No 32 E.20,00

Puchinger.Dr.G.
Nederlandse minister presidenten van de twintigste eeuw.
Sijthoff. , AMSTERDAM
1e druk, 1984 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Puchinger.Dr.G.
Ontmoetingen met anti-revolutionairen.
Terra. , ZUTPHEN
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Da Costa, Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper, Colijn, Gerbrandy, Algra, Roolvink, Heemskerk etc. E.8,00

Puchinger.Dr.G.
Ontmoetingen met Nederlandse politici.
Terra. , ZUTPHEN
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Schaepman, Ruijs de Beerebrouck, Aalberse, Lely, Snouck Hurgronje, Wibaut, Drees, den Uyl etc. E.8,00

Puchinger.G.
Colijn en het einde van de coalitie. De geschiede- nis van de kabinetsformaties 1918 - 1924.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.18,00

Puchinger.George.
Jonge jaren. 1921 - 1945.
Aspekt , SOESTERBERG
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Puijenbroek.F.J.M.van.
Onder de voet gelopen. Ontstaan en verdwijnen van de Brabantse klompenmakerij.
Stichting Zuidelijk Historisch Contact. , TILBURG
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Proefschrift E.10,00

Purucker.G.de.
Ontmoetingen met historici.
Terra. , ZUTPHEN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Bolkestein, Huizinga, Smit, Brom, Geyl, Rogier, Bouman, Algra, de Jong, Poelhekke, v/d Klaauw etc E.8,00

Rebling.Dr.E.
Een eeuw danskunst in Nederland.
Querido , AMSTERDAM
1e druk, 1950 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 772
E.9,00

Reeuwijk.G.F.van.
De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M.
De Alk , ALKMAAR
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Reeuwijk.G.F.van.
Majesteit, uw trein staat gereed!
Kluwer. , DEVENTER
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland. E.9,00

Regt.Ali de.
Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland. 1870 - 1940
Boom. , MEPPEL
3e druk, 1986 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Reimers.Dr.Heinrich.
Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom.
Meijer en Schaafsma , LEEUWARDEN
1e druk, 1908 -
Onze exemplaar waardering: 506
In opdracht van het Friesch Genootschap van Geschied-Oudheids- en Taalkunde. E.40,00

Reinalda.Bob.
Bedienden georganiseerd.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1981 -
Onze exemplaar waardering: 700
Ontstaan en ontwikkeling v/d vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de tweede wereldoorlog. E.9,00

Reyen.Paul E. van.
Middeleeuwse kastelen.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1965 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Rijdt.R.J.A.te.
Een generaal tekent Nederland.
Stichting Cultuurfonds , DEN HAAG
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Biografie en catalogus van het nederlandse werk van Otto Howen. 1774 - 1848. E.35,00

Rijswijk-Clerkx.Lily E van.
Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Rijxman.A.S.
A.C.Wertheim. 1832 - 1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis.
Keesing BV. , AMSTERDAM
1e druk, 1961 -
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. E.15,00

Ritter.P.H. (red)
Eene halve eeuw. 1848 - 1898.
Beijers.J.L. & J.Funke , AMSTERDAM
3e druk, 1898 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
2 delen. 1e deel: Staat en maatschappij. 2e deel: Wetenschap, kunst en godsdienst. E.13,00

Robertson Scott.J.W.
War time & peace in Holland. A free farmer in a free state.
William Heinemann , LONDON
1e druk, 1914 - Fotoillustraties en een kaart
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Rodrigues de Miranda.S.
Pro Domo.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Frans Heddema en Geert Mak E.10,00

Roebroeck.E.J.M.G.
Het land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied. 1647 - 1820.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Proefschrift. E.18,00

Roebroek.A. e.a. (commissie van advies)
Rapport over den soc-econ. toestand der kleine boerenbedrijven in Nederland gevolgd door voorstellen ter verbetering van den bestaanden toestand.
Algemeene landsdrukkerij , DEN HAAG
1e druk, 1937 -
Onze exemplaar waardering: 706
Ingenaaid. E.25,00

Roegholt.Richter.
De stad is een gesprek. Terugblik op mijn leven.
Aksant , AMSTERDAM
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Roekel.G.J.van.
Marken, buurschappen, boeren, boerderijen in de Graafschap.
van de Berg , ENSCHEDE
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Roeper.Vibeke (red)
Het journaal van Abel Tasman. 1642 - 1643.
Nationaal Archief , DEN HAAG
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Roever.Mr.N de en Dr.G.J.Dozy.
Het leven van onze voorouders.
Holkema & Warendorf. , AMSTERDAM
1e druk, - Chromolitho's en zwart/wit.
Onze exemplaar waardering: 701
6 delen. Uitgegeven ca 1900. E.75,00

Roggeveen.Peter.
Honderd jaar Zaanstreek. Opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit de 20e eeuw.
Ver.Vrienden v/h Zaanse huis , ZAANDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Rogier.Jan.
Een zondagskind in de politiek en andere christenen.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals. E.7,00

Roijen.Dr.P.D.van.
De overgang van Prinses Irene tot de Roomse kerk.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, 1964 -
Onze exemplaar waardering: 707
Een ernstig woord tot vorstenhuis en volk. 15 blz. Geniet. E.7,00

Romein-Verschoor.Annie
Drielandenpunt. Essays.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1975 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Romein.Jan
Beschouwingen over het nederlandse volkskarakter
Burgersdijk & Niermans , LEIDEN
1e druk, 1942 -
Onze exemplaar waardering: 709
Band half perkament. E.8,00

Romein.Jan en Annie.
Erflaters van onze beschaving
Querido , AMSTERDAM
13e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Roodhuyzen.Thea.
in woelig water. Marineofficieren in de jaren 1779 - 1802.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Bijdragen tot de nederlandse marinegeschiedenis. E.15,00

Rooijen.Maurits van (eindred)
Steden en hun verleden.
Teleac , UTRECHT
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw. E.12,00

Room.Frans.
Nat en droog in waterland.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland. , WORMERVEER
1e druk, 1995 - Room (etsen)
Onze exemplaar waardering: 771
Het wel en wee van twaalf dorpen en steden in de regio Waterland. E.10,00

Roorda.Prof.Dr.D.J.
Ambassadeur in de lage landen. William Temple observations upon the United Provinces.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Roosjen.Mr.A.B. e.a. (red)
Als 't moet. November en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
Nijgh & van Ditmar. , DEN HAAG
1e druk, 1959 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Rooy.P.de.
De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Rooy.P.de.
Een revolutie die voorbij ging.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Rooy.P.de.
Republiek van rivaliteit
Mets & Schilt , AMSTERDAM
1e druk, 2005 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Rooy.P.de.
Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en amsterdams beleid.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1979 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Roselaar.J.
Van Vlie tot Amstel. Een serie wandelingen door de vroegste geschiedenis van Holl. Noorderkwartier.
De watermolen. , WESTZAAN
1e druk, 1954 - Hessels.
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Roy van Zuydewijn.H.J.F.de.
Per Noord-Zuid er op uit! Een tramreis van Volendam naar Scheveningen.
Vroom & Dreesmann , AMSTERDAM
2e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Rozemond.Dr Keetje.
Archimandrite hierotheos abbatios 1599 - 1664.
Universitaire Pers , LEIDEN
1e druk, 1966 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

RŠĀŠter.Dr.A.J.C.
De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 700
Reprint van de uitgave van 1935. E.9,00

Salzmann.Walter H.
Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering.
Eigen beheer , NIET VERMELD
1e druk, 1994 -
Onze exemplaar waardering: 700
The Netherlands chamber of commerce in the United States, Inc. 1903 - 1987. E.15,00

Salzmann.Walter H.
Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1999 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
D.P.Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland. 1945-1952. E.9,00

Samama.Leo.
Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915 - 1985. Voorspel tot een nieuwe dag.
Querido , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Paperback met flappen E.15,00

Sanders.Drs.G.P.
Ridderorden en onderscheidingen in paleis het Loo.
Stichting Paleis het Loo Nat.museum , APELDOORN
1e druk, 2008 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Sanders.George.
Oranjepenningen in Paleis Het Loo.
Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co , ROTTERDAM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Met een catalogus van de penningencollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. E.15,00

Sanders.Wim
De nederlandse sigaar
Image Book Publishers , EINDHOVEN
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Sigarengids met meer dan 200 modellen van gerenommeerde sigarenmerken E.6,00

Sarrazin.Dr Jenny. (red)
Koopman, kraam en karrespoor. Handel tussen IJssel en Berkel.
Kreis Coesfeld , COESFELD
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Tweetalige uitgave (N en D) E.20,00

Schaap.K. en A.S.Stempher.
Arnhems oude stadshart.
Gemeentearchief Arnhem , ARNHEM
1e druk, 1973 - Fotoill. en twee kaarten.
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Schaars.A.H.G.
Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Schaars.A.H.G.
Kadastrale atlas Gelderland 1832. Doesburg.
St.Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, ARNHEM
1e druk, 1988 - met 4 losse kaarten
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Schama.Simon.
Overvloed en onbehagen.
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.17,00

Schapelhouman.Marijn
Tekeningen van Noord-en Zuidnederlandse kunstenaars geboren voor 1600.
Amsterdams historisch museum , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Oude tekeningen in het bezit v/d gemeentemusea van A'dam waaronder de colllectie Fodor. Deel 2 E.8,00

Scheepmaker.Nico
Ach(t) vader, niet meer!
Thieme & Cie. , ZUTPHEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Scheffer.Dr.H.J.
November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
Arbeiderspers , AMSTERDAM
1e druk, 1968 -
Onze exemplaar waardering: 751
E.8,00

Schelteme.Prof.Mr.F.G.
Hulpverleening en strandvonderij.
Samson , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1934 -
Onze exemplaar waardering: 701
Behandeling van de wetten van 27 juli 1931 en de daarbij behorende uitvoeringsmaatregelen. E.20,00

Schenkeveld.Maria A.
Dutch literature in the age of Rembrandt. Themes and ideas.
John Benjamins Publishing Company , AMSTERDAM/PHILADELPHIA
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Schierbeek.Dr.A.
Jan Swammerdam. Leven en werken (1637 - 1680)
De Tijdstroom. , LOCHEM
1e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Schildkamp.Drs.J.B.
De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen. 1520 - 1525.
Stichting Heemkunde Albergen. , ALBERGEN
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.30,00

Schilstra.Dr.W.N.
Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1976 -
Onze exemplaar waardering: 700
Reprint van 1940. E.7,00

Schilstra.J.J.
Wie water deert.
Hoogheemraadsch. Kennemerl & W.Friesland, NIET VERMELD
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Schneiders.Paul.
Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland.
Ned.Bibliotheek en Lectuur Centrum , DEN HAAG
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.11,00

Scholten.dr.F.W.F.J. e.a.
Honderd jaar Gelre. Ver. tot beoefening van Gelder se geschiedenis, oudheidkunde en recht. 1897-1997.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1997 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Schotel.Prof.Dr.G.D.J.
Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen in de zeventiende eeuw.
Strengholt.A.J.G. & Gijsbers & van Loon., ARNHEM
2e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Ongewijzigde herdruk der uitgave van 1905. E.15,00

Schouwenaar.Jaco.
Tussen beurs en binnenhof.
Prometheus. , AMSTERDAM
1e druk, 1999 -
Onze exemplaar waardering: 700
J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828 - 1845) E.12,00

Schrijnen.Dr.Jos.
Nederlandsche volkskunde.
Thieme & Cie. , ZUTPHEN
2e druk, 1930 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Twee delen. E.25,00

Schuer.J.L.
Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert bijna twee eeuwen vervattende een aaneengeschakeld verhaal der wisselvalligheden etc.
Poolsum en Paddenburg , UTRECHT
2e druk, 1767 - 3 uitklapplaten en 1 portret
Onze exemplaar waardering: 704
Deel 3. Hier en daar gevlekt. E.95,00

Schuiling.R.
Geografische bijzonderheden.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Verzameld t.g.v. de 70ste verjaardag van R.Schuiling. E.10,00

Schuitema Meijer.Dr.A.T.
Zo fotografeerden zij Groningen. 1868 - 1918.
Niemeijer. , GRONINGEN
4e druk, 1966 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 776
E.5,00

Schulte.Drs.A.G.(eindred)
Arnhems historisch genootschap Prodesse Conamur 1792 - 1992.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Schulting.J.G.
Purmerend in oude ansichten.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1971 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Schuman.Peter.
Tussen vlag en voorschip.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipa- tie van zeevarenden ter Ned.koopvaardij 1838-1940 E.12,00

Schuring.Harry. e.a. (red)
Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
Drents Museum. , ASSEN
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Schutte.G.J. en J.Vree. (red)
Om de toekomst van het protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor kerk, staat en maatschappij.
Meinema , ZOETERMEER
1e druk, 1998 -
Onze exemplaar waardering: 700
Jaarboek voor de geschiedenis van het nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 6. E.15,00

Schutte.Mr.O.
De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studenten- verenigingen.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Schuur.Koos
Het herinnerde landschap.
Meijer's Boek- en handelsdrukkerij. , WORMERVEER
1e druk, 1965 - Mes
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Schuursma.Dr.Rolf.
Jaren van opgang. Nederland 1900-1930.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Schwartz.Gary.
Het kunstbedrijf van de familie Vingboons.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw. E.10,00

Schwencke.Johan.
Oud Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Sinner.Louis.
Provo's en justitie.
Bezige Bij , AMSTERDAM
1e druk, 1966 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Sleiderink.Remco.
De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430)
Prometheus. , AMSTERDAM
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.12,00

Slicher van Bath.B.H.
Herschreven historie. Schetsen en studiŠČŠn op het gebied der middeleeuwse geschiedenis.
Gysbers & van Loon. , ARNHEM
1e druk, 1978 - kaarten en plattegronden
Onze exemplaar waardering: 771
Herdruk der editie van 1949. E.9,00

Smelik.Jan.
Een in lied en leven. Het stichtelijk lied bij nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Smidt.Prof.mr.J.Th.de. e.a. (red)
Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar belastingmuseum " Prof.Dr.Van der Poel"
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.8,00

Smiers.Joost.
Cultuur in Nederland. 1945 - 1955.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Smit.Drs.J. en Drs.J.Spoelder. (red)
Florislegium.
Brill.E.J. , LEIDEN
1e druk, 1982 -
Onze exemplaar waardering: 706
Bloemlezing uit de erasmiaanse rotterdamse en andere opstellen van Drs.N.van der Blom. E.14,00

Smit.J.F.
De geschiedenis van de blauwe tram.
Kluwer. , DEVENTER
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Een eeuw streekvervoer van Scheveningen tot Volendam. E.17,00

Smit.Pieter. (red)
Hendrik Engel's alphabetical list of Dutch Zoological Cabinets and Menageries
RodopiB.V. , AMSTERDAM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.24,00

Smithuijsen.C.B. (red)
De hulpbehoevende mecenas. Particulier, initiatief, overheid en cultuur, 1940 - 1990.
Boekmanstichting-Walburg Pers , ZUTPHEN
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Spaan.Gerard van.
Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen.
AD.Donker. , ANTWERPEN.
1e druk, 1943 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
Bewerking van de eerste uitgave van 1698. E.14,00

Spaendonck.Mr.B.J.van.
In de wol geverfd.
Sticht.tot behoud v Tilburgs Cultuurgoed, TILBURG
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek v/e lokale ondernemersver.1896-1940. E.25,00

Spapens.Paul. en Piet Horsten.
Tappen uit een geheim vaatje.
De Kempenpers. , HAPERT
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
De geschiedenis van de illegale alcoholstokerijen in Nederland. E.9,00

Spierenburg.Pieter.
Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensge- nieters in achttiende-eeuwse beterhuizen
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.20,00

Staal.Casper en Marc Wingens
Bedevaarten in Nederland.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Stam.C, J.Vree A.zn, J.A.Keizer, R.Nauta.(red)
Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
Jan Haan. , GRONINGEN
1e druk, 1988 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Stamkot.Rob / R.F.de Bock / Ir.C.A. van der Eijk.
Trams en tramlijnen. Elektrische trams in Twente, Zuid-Limburg en Zeeland.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Stapelkamp.Herman.
Gerardus Fabius. (1806 - 1888) Een leven voor de marine.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 991
Linnen gebonden met stofomslag. E.9,00

Steegh.Drs Arthur.
Monumentenatlas van Nederland. 1100 historische nederzettingen in kaart.
Walburg pers. , ZUTPHEN
2e druk, 1985 - Plattegronden
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Stein.Ilona.
Liefdesleven en -leed van de Oranjes
Ad Donker , ROTTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Stemerdink.Bram.
Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Stempher.A.S.
Arnhem, zo was het. Deel I.
Verba , HOEVELAKEN
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.6,00

Stenfert Kroese.H.E. en D.W.Neijenesch
Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer , ARNHEM
1e druk, 1919 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.25,00

Stipriaan.RenŠāŠ van. (samenst)
Ooggetuigen van de gouden eeuw. In meer dan honderd reportages.
Prometheus. , AMSTERDAM
5e druk, 2003 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Stokhuyzen.Ir.F.
Molens.
Fibula-Van Dishoeck , HAARLEM
5e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Hier en daar met potlood wat bijgeschreven in de marge. E.5,00

Stokroos. Meindert.
Verwarmen en verlichten in de negentiende eeuw.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Stroink.Rudy. (red)
Ir J.H.Van den Broek. Projekten uit de periode 1928 - 1948.
Delftse Universitaire Pers , DELFT
1e druk, 1981 - Foto's en tekeningen.
Onze exemplaar waardering: 700
E.19,00

Struiksma.N.& E.Drijfhout.(bew).
Provinciale almanak van Friesland voor het jaar 1921.
Bruis.A. , LEEUWARDEN
1e druk, 1921 -
Onze exemplaar waardering: 701
E.5,00

Stutje.Jan Willem.
De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot. 1899 - 1986.
Bezige Bij , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
Opdracht voorin geschreven E.14,00

Swigchem.C.A.van / T.Brouwer / W van Os.
Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
Rijksdienst voor de monumentenzorg , ZEIST
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Taal.G.
Liberalen & radicalen in Nederland 1872 - 1901.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1980 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Tan.S.C.A.
Schaatsen.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Tangelder.Dr.F.B.M.
Muntheer en muntmeester.
S.Gouda Quint. , ARNHEM
1e druk, 1955 -
Onze exemplaar waardering: 705
Een studie over het Berghse muntprivilege in de 2e helft van de 16e eeuw. E.14,00

Tebbe.Drs.F.J.J. e.a. (red)
Encyclopedie van het Koninklijk Huis.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Winkler Prins. t.g.v. het zilveren regeringsjubileum E.40,00

Tee.Ernie
Passie en professie. De geschiedenis van de nederlandse film en televisie academie.
Ned. Film en Televisie Academie , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Teenstra.Marten Douwes.
Nederlandse volksverhalen.
Sijen.M.A.van. , LEEUWARDEN
1e druk, 1973 - Spies.
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Teitler.Prof Dr.G. (red)
Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Terpstra.Pieter.
Pieter Jelles Troelstra. Het leven van een strijder.
Friese pers boekerij , LEEUWARDEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.6,00

Theunisse.J.G.L.
Jan Frederik Vlekke. 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
Stichting zuidelijk hist. contact , TILBURG
1e druk, 1966 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,00

Thienen.F.W.S.van. & J.Duyvetter.
De schoonheid van ons land. Klederdrachten.
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1962 - Oorthuys.
Onze exemplaar waardering: 771
E.35,00

Thiers.Otto.
Bedevaart en kerkeraad. De Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Thys.Dr.Walter.
De kroniek van P.L.Tak.
Wereldbibliotheek. , AMSTERDAM
1e druk, 1956 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Brandpunt van de nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. E.24,00

Toebosch.Theo.
Grondwerk. 200 jaar archeologie in Nederland.
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Tollebeek.Jo.
De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860.
Wereldbibliotheek. , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Tromp.Bart.
Het sociaal-democratisch programma.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2002 -
Onze exemplaar waardering: 700
De beginselprogramma's van SDB, SDAP en PVDA 1878 - 1977. E.25,00

Troost.Wout.
Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.25,00

Tummers.Tijs.
Architectuur aan de zijlijn. Stadions en tribunes in Nederland.
D'Arts , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
T.g.v. het slaan van de eerste paal van het Stadion Amsterdam op 26 november 1993. E.20,00

Tuynman.Hans.
Full-time provo.
Bezige Bij , AMSTERDAM
2e druk, 1966 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Uijterschout.I.L.
Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederl. krijgsgesch. van 1568 tot heden
De gebroeders van Cleef. , DEN HAAG
2e druk, 1937 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

UItterhoeve.Wilfried.
Koning, keizer, admiraal. 1810. De ondergang van het Koninkrijk Holland.
Vantilt , NIJMEGEN
1e druk, 2010 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Met flappen. E.14,00

Ulfers.S.
Oostloorn. Dorpsschetsen.
Sijn & Zonen. D.van. , ROTTERDAM
2e druk, -
Onze exemplaar waardering: 701
E.6,00

Vaessen.Prof.Dr.J.A.M.F. e.a. (red)
Jaarboek 1996, 1997 en 1998 Nederlands openluchtmuseum.
Nederlands Openluchtmuseum , ARNHEM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Prijs per deel. E.15,00

Valerius.Adriaen.
Nederlandtsche gedenck-clanck.
Wereldbibliotheek. , AMSTERDAM
3e druk, 1947 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.20,00

Valkenburg.Jhr.Mr.C.C.van.
Liber amicorum.
Centraal bureau voor genealogie , DEN HAAG
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Valkenburg.Rik.
Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste.
Tol.J.P.van den. , DORDRECHT
3e druk, 1978 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. E.12,00

Vandersmissen.Hans, Siep Zeeman, Kees Brinkman.
Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
KNRM , IJMUIDEN
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Veen.Anneke van.
Pieter Oosterhuis (1816 - 1885)
Fragment Uitgeverij , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
MonografieŠČŠn van nederlandse fotografen. Oplage 2000 exx. E.40,00

Veenema.Dr.G.A.C. (voorwoord)
Albert Einstein & Museum Boerhaave.
Museum Boerhave , LEIDEN
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.15,00

Velde.Hella van de.
Vrouwen van de partij.
DSWO Press. Rijksuniversiteit Leiden , LEIDEN
1e druk, 1994 -
Onze exemplaar waardering: 700
De integratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland. 1919 - 1990 E.10,00

Veldman.Ilja.M.
Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck.
Staatsuitgeverij. , DEN HAAG
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Velema.Willem. (samenst)
Spectrum atlas van historische gebeurtenissen van de lage landen.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,00

Ven.D.J.van der.
De herleving van het nederlandsche volksspel
Rutgers. , NAARDEN
1e druk, 1944 - Foto's en tekeningen.
Onze exemplaar waardering: 702
E.6,00

Ven.D.J.van der.
De peerdenhemel van Zuudlaordermaarkt en Groningen als Paardenstad.
Gesto. , BERGEN (NH)
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

Ven.D.J.van der.
Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de gelderse achterhoek.
Witkam.W.G. , ENSCHEDE
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Venema.Adriaan
Nederlandse schilders in Parijs. 1900 - 1940.
Wereldvenster. , BAARN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.25,00

Verburg.Dr.Mr.M.E.
Geschiedenis van het ministerie van justitie. Deel 1. 1798 - 1898.
Sdu Uitgeverij , DEN HAAG
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Verburg.Go.
Storm over Nederland.
Callenbach. , NIJKERK
11e druk, 1978 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Verhagen.Wim (samenst)
Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
Holkema & Warendorf. , BUSSUM
1e druk, 1980 - Pieck
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Verkade.Dr.Margaretha.A.
Den derden dach. Ontstaan en ontwikkeling van de polder Westzaan.
Waterschap Het lange rond , WESTZAAN
1e druk, 1982 - Foto's, tekeningen, kaarten.
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Vermeersch.Drs.A.J.
Vereniging en revolutie. de Nederlanden 1814 - 1830.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Verrips.Ger.
Dwars duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN. 1938 - 1991
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Verwey.Gerlof.
Geschiedenis van Nederland.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Verwey.Gerlof.
Geschiedenis van Nederland. Deel 5. Dynastieke democratie in wording.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1997 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Vetter.KLaus.
Aan het hof van Willem van Oranje.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Vijselaar.Joost.
Verloren gewaand. Een onderzoek naar het hist. be- zit v/d psychiatrische ziekenhuizen in Nederland.
Nationaal Centrum Geestelijke Volksgezh., UTRECHT
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Vlekje op de omslag. E.10,00

Vis.Mr.D.
De Zaanstreek. Een beschrijving van het zaanse volksleven in zijn historische ontwikkeling.
Burgersdijk & Niermans , LEIDEN
1e druk, 1948 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.25,00

Visser.Derkwillem.
De nederlandse vlag in heden en verleden.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Visser.DR.C.Ch.G.
De Lutheranen in Nederland.
De Bataafsche Leeuw. , DIEREN
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Tussen katholicisme en calvinisme. 1566 tot heden. E.10,00

Visser.Gerrit.
Zeven eeuwen Krommeniedijk.
Knijnenberg , KROMMENIE
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Visser.R.P.W. en C.Hakfoort.
Werkplaatsen van wetenschap en techniek.
RodopiB.V. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
IndustriŠČŠle en academische laboratoria in Nederland 1860 - 1940. E.10,00

Vleggeert.J.C.
Kinderarbeid in de negentiende eeuw.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Vleggeert.J.C.
Kinderarbeid in Nederland. 1500 - 1874. Van berusting tot beperking.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1964 -
Onze exemplaar waardering: 776
E.7,00

Vlierden.Marieke van.
Willibrord en het begin van Nederland.
Clavis. St. publicaties M.E. kunst , UTRECHT
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.20,00

Vliet.Dr.Martina van.
Het hoogheemraadschap van de Lekdijk bovendams.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1961 -
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Vliet.P van der.
Wolff & Deken's brieven van Abraham Blankaart.
HES Uitgevers , UTRECHT
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting. E.9,00

Voerman.Gerrit
De meridiaan van Moskou.
Veen. , AMSTERDAM
1e druk, 2001 -
Onze exemplaar waardering: 700
De CPN en de Communistische Internationale (1919 - 1930) E.14,00

Voorden.F.W.van. e.a.(red)
Stads-en dorpsgezichten in Gelderland.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
De nederzetting in ontwikkeling. E.9,00

Vooys.Dr.C.G.N de.
Middelnederlandse legenden en exempelen.
Bouma's Boekhuis / Bert Hagen , GRONINGEN / AMSTERDAM
2e druk, 1974 -
Onze exemplaar waardering: 701
Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. E.18,00

Vos.H.B.
Rijtuigen.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
2e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.4,00

Vos.J.G.
Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
Holland , HAARLEM
1e druk, 1957 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Vos.J.G. & G.J.B.Stork.
Het land van de oude IJssel en zijn waterschap.
Waterschap van de oude IJssel , TERBORG
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Kaart achterin. E.5,00

Voskuil.J.J.
Van vlechtwerk tot baksteen.
Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, ARNHEM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland E.50,00

Vrankrijker.Dr.A.C.J.de.
Geschiedenis van Gooiland. Deel IV. De laatste 50 jaar (1925-1975)
Gooise boekverkopers , NIET VERMELD
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Vrankrijker.Dr.A.C.J.de.
Naerdincklant. Gooische studies over koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
De Kern. , DEN HAAG
1e druk, 1947 - Geillustreerd + kaart
Onze exemplaar waardering: 771
Schutblad voorin uitgesneden. E.14,00

Vree.Dr.J.
Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874)
Hist.Doc.Centr v/h Ned.Protestantisme , AMSTERDAM
1e druk, 2000 -
Onze exemplaar waardering: 776
E.6,00

Vriend.J.J.
Architectuur van deze eeuw.
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1959 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.18,00

Vries.Bert de.
Overmoed en onbehagen. Het hervormingskabinet Balkenende.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
4e druk, 2005 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Vries.Dr.Joh.de.
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954.
Nederlans historisch genootschap , UTRECHT
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Drie delen. E.35,00

Vries.Johan de.
Geschiedenis der accountancy in Nederland. Aanvang en ontplooiing, 1895 - 1935
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Vries.Klaas de, Albert van Urk en Tromp de Vries.
Gemeentelijke visafslag Urk 1905 - 1980.
Gemeente Urk , URK
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Vuyk.Simon.
Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders. 1800 - 1860.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Waarden.Frans van.
Organisatiemacht van belangenverenigingen.
Acco. , LEUVEN
1e druk, 1989 -
Onze exemplaar waardering: 700
De ondernemersorganisaties in de bouwnijverheid als voorbeeld. Proefschrift. E.15,00

Wagener.W.A.
Rotterdam onherroepelijk.
Nijgh & van Ditmar. , ROTTERDAM
1e druk, 1963 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
E.9,00

Walsmit.E.H. en M.H Boetes (eindred)
Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Warnsinck-Delprat.C.E.(red)
Vervarelijke schipbreuk van 't Oostindisch jacht Terschelling.
Haan.W de. , UTRECHT
1e druk, 1944 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 704
Naar de 2e dr v/h journaal van Frans Jansz.van der Heiden en Willem Kunst. Oplage 775 ex. No 128 E.22,00

Warnsinck.J.C.M.
Van vlootvoogden en zeeslagen.
Van Kampen & Zoon. , AMSTERDAM
2e druk, 1941 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.9,00

Wartena.R.
Oude en nieuwe Gasthuis Zutphen 1625 - 1975.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Waterink.Dr.J.(Red).
Bij ons, in 't land der saksers.
Ruijs.G.J.A. , UTRECHT
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
geplastificeerd. E.12,00

Weber.R.E.J.
De seinboeken voor nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
Noord-Holl.Uitgevers Maatschappij. , AMSTERDAM
1e druk, 1982 -
Onze exemplaar waardering: 776
E.23,00

Wedgwood.Dr.C.V.
Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands.
Elsevier , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Weerlee.Duco van.
Wat de provo's willen.
Bezige Bij , AMSTERDAM
2e druk, 1966 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Weijnen.Prof.Dr.A.
Nederlandse dialectkunde.
Van Gorcum. , ASSEN
2e druk, 1966 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 701
E.16,00

Wennekes.Wim
De aartsvaders. Grondleggers van het nederlandse bedrijfsleven
Atlas , AMSTERDAM
2e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Wennekes.Wim
Gouden handel.
Atlas , AMSTERDAM
1e druk, 1996 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. E.10,00

Wesseling.H.L.(inleiding)
Alle cultuur is streven. De verzamelde Huizinga- lezingen.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 -
Onze exemplaar waardering: 776
E.9,00

Wesselink.Johan.
Schilders van den Veluwezoom.
Strengholt. , AMSTERDAM
2e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.15,00

Wesselink.Johan.(samenst)
Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen.
Strengholt. , AMSTERDAM
1e druk, 1941 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.14,00

Wiarda Beckman.H.B.
En die twee jongens zijn wij. Brieven aan M van der Goes van Naters.
Mets & Schilt , AMSTERDAM
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Ingeleid en bezorgd door Mireille Berman en Marijke Halbertsma-Wiarda Beckman. E.18,00

Wiedijk.C.H.
Koos Vorrink. Gezindheid - veralgemening - integra tie. Een biografische studie (1891 - 1940)
Wolters - Noordhoff. , GRONINGEN
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Wieffering.F.
Glorieuze orgeldagen.
Oosthoek.A. , UTRECHT
1e druk, 1965 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Wiegel.Cor.
Haarlem in oude ansichten
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1967 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Wielenga.Friso.
Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945.
Boom. , AMSTERDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Wieten.Jan.
Dagblad en doorbraak. De Nederlander en de Nieuwe Nederlander.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1986 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Wijck Jurriaanse.N.J.van.
De Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij 1890 - 1920
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Wijck Jurriaanse.N.J.van.
De Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij t/m 1890.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Wijck Jurriaanse.N.J.van.
De nederlandsche centraal spoorwegmaatschappij.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Wijn.Dr.J.W.
Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
Kemink & Zoon. , UTRECHT
1e druk, 1947 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Wijnaendts van Besandt.W. en Dr.J.S.van Veen
Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer, en de heerlijkheid Lathum.
S.Gouda Quint. , ARNHEM
1e druk, 1926 -
Onze exemplaar waardering: 705
E.14,00

Wijne.Johan S.
Stuuf Wiardi Beckman. PatriciŠČŠr en sociaal-democraat.
Rap.Thomas. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.5,00

Wilde.Inge de (red)
Een sterke geest van vrijheid.
Stichting Beheer IISG , AMSTERDAM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Brieven van de student J.W.Albarda aan G.Nolet-Adama en F.M.Wibaut. E.9,00

Wilde.Inge de. (red)
Brieven van Aletta H.Jacobs aan de familie Broese van Groenou.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Met flappen. E.7,00

Willems-Bierlaagh.Claar.
Nederlandse vrouwentijdschriften 1800 - 1945. Bibliografische lijst.
I.I.A.V. , AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Willems.Dr.J.H.J.
Bernard ter Haar. 1806-1880. Predikant/poŠČŠet/Professor
Wolters - Noordhoff. , GRONINGEN
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Wilmink.Willem.
Het Wilhelmus.
Van Goor , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Postma
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Winkel-Rauws.Dr.H.
Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de spaansche wateren. 1625-1627.
Noord-Holl.Uitgevers Maatschappij. , AMSTERDAM
1e druk, 1947 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Winkel.Marjolein te.
De verloren spelen. Nederlandse boycot Olympische Spelen 1956.
De boekenmakers , EINDHOVEN
1e druk, 2008 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Wit.Dr.C.de.
Den Haag vroeger en nu.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Withuis.Jolande.
Opoffering en heroiek.
Boom. , MEPPEL
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De mentale wereld van een communistische vrouwenor ganisatie in naoorlogs Nederland 1946-1976. E.12,00

Witte te Boksum.A.L.de.
Frieslands glorie.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Studie over de bloedlijnen uit de beroemde fokstal Knol, Hartwerd. E.30,00

Woelderink.B en M.Loonstra
Het koninklijk huisarchief te 's Gravenhage.
Uniepers , ABCOUDE
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Wolf-Catz.Helma.
Kleine geschiedenissen van grote kastelen.
Sijthoff. , LEIDEN
3e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Wolff.Sam de.
En toch...!
Ruys.G.J.A. , AMSTERDAM
1e druk, 1951 -
Onze exemplaar waardering: 771
Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht. E.5,00

Woltjer.Dr.J.J.
Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.18,00

Woltjer.J.J.
Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de nederlandse opstand 1555 - 1580.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 1994 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Wopereis.A.A.
Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf.
St.Verbetering agrarische structuur N.H., NIET VERMELD
1e druk, 1981 - Foto's, kaarten, plattegronden
Onze exemplaar waardering: 701
Ontwikk. v/d land- en tuinbouw a/d Drechtdijk, De Kwakel, vroeger:Het Bezwooren Kerf. 1500 exx. E.15,00

Wormser.Dr.C.W.(samenst)
Nederland in de vijf werelddeelen
Burgersdijk & Niermans , LEIDEN
1e druk, 1947 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Woud.Auke van der.
De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750 - 1850)
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.9,00

Woude.C van der.
Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
Kok , KAMPEN
1e druk, 1963 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. E.15,00

Woude.Rolf van der.
Op goede gronden.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Geschiedenis van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918 - 1995. E.25,00

Woudt.Jan Pieter.
Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten.
Trendbook International BV , NIET VERMELD
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Woudt.Klaas en J.J.Zonjee.
Blees aan de Westzijde. 1883 - 1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
Blees Kantoorinrichters BV , ZAANDAM
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Woudt.Klaas en J.J.Zonjee.
Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
Klaas Woudt. , ZAANDIJK
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Wouters.D.
Er is een moord gebeurd.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1942 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 772
E.12,00

Wouters.D.
Hofken van geestelijke liederen.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1943 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 772
Rug geplakt. E.10,00

Wumkes.Dr.G.A.
Stads-en dorpskroniek van Friesland (1700-1800) en (1800-1900)
Eisma. , LEEUWARDEN
1e druk, 1930 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.90,00

Zandstra.Evert.
Vrijheid. Het leven van F.Domela Nieuwenhuis.
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.6,00

Zantkuijl.H.J.
Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad.
Ver,Vrienden v.d Amsterd. Binnenstad e.a, AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Volledige herdruk van alle afleveringen in ŠāŠŠāŠn band, met adenda en geintegreerd register. E.105,00

Zappey.Wilhelmus M.
De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
Samson , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1967 -
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. E.9,00

Zijl.Annejet van der.
Bernhard. Een verborgen geschiedenis.
Querido , AMSTERDAM
1e druk, 2010 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. E.15,00

Zijlstra.Jelle.
Per slot van rekening. Memoires.
Contact. , AMSTERDAM
1e druk, 1992 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
Hoek uit schutblad geknipt. E.7,00

Zijp.Drs R.P. e.a. (red)
Barre tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Zijpp.N van der.
Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
Van Loghum Slaterus. , ARNHEM
1e druk, 1952 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
E.12,00

Zilverberg.Dr.S.B.J.
Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
Fibula-Van Dishoeck. , BUSSUM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Zoetmulder.S.H.A.M.
De Brabantse molens.
Uitgeverij Helmond , HELMOND
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Met twee uitklapkaarten en een losse kaart. E.20,00

Zondergeld.G.R.
De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
Rijksuniversiteit Groningen , GRONINGEN
1e druk, 1978 -
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift E.18,00

Zwager.Dr.H.H.
Nederland en de verlichting.
Dishoeck.C.A.J.van. , BUSSUM
1e druk, 1972 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.4,00

Zwager.Haijo
Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Zwan.Arie van der.
H.M.Hirschfeld. In de ban van de macht.
Meulenhoff , AMSTERDAM
1e druk, 2004 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Zwan.Arie van der.
Hij overwon iedereen op een vrouw na. F.H.Fentener van Vlissingen. 1882 - 1962.
Balans , AMSTERDAM
1e druk, 2006 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Zwart.Kerst.
Graafschapsche geschiedenissen.
Thieme & Cie. , ZUTPHEN
1e druk, 1934 -
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Zwart.Kerst.
Zomerweelde en dorre dagen.
Thieme & Cie. , ZUTPHEN
1e druk, 1922 - Dom.
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Zyl.Johannis van. Moolenmaker van Lexmondt
Theatrum Machinarum Universale of groot algemeen moolen-boek.
Wever. , FRANEKER
1e druk, 1979 - Schenk (kopergravures)
Onze exemplaar waardering: 701
Herdruk van 1761. Groot formaat. E.125,00


U kunt het boek van uw keuze bestellen door even een mailtje te sturen aan: Het Oplettende Lezertje