Een boek gevonden? BESTEL door ons een mail te sturen.
Homepage Het Oplettende Lezertje

Nederlandse Topografie

Toelichting bij catalogus titels

Abma.Mr.M.J.Ch. e.a.(red)
Karcke Boeck van Twisch.
Werkgroep Twisker Karckeboeck , TWISK
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658 en 1755. E.35,00

Adam.H.B.N.B, J.Hofman en G.J.Mentink (red)
Van Gelre naar Gelderland.
Rijksarchief in Gelderland , ARNHEM
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Aspekten van de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. E.15,00

Agter.Mr.P.P. (voorwoord)
Assen, zoals het vroeger was.
Hummelen. , ASSEN
1e druk, - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Akker.K.J.van den.
Van de mond der oude middelzee.
Friesche Maatschappij van Landbouw. , LEEUWARDEN
4e druk, 1948 - Fotoillustraties en tekeningen
Onze exemplaar waardering: 701
Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf E.18,00

Allan.F.
Het eiland Wieringen en zijne bewoners.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1970 - uitklapbare kaart achterin
Onze exemplaar waardering: 774
Herdruk van 1855. Half kunstleer gebonden. E.25,00

Arkenbout.Gert.
Ons dorp Oostvoorne
Deboektant , KLAASWAAL
2e druk, 1990 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Balk.Jaap. e.a.
Mens en monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
Amsterdamse maatsch. tot stadsherstel , AMSTERDAM
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.8,00

Bekman.Bernard.
De boom en zijn vruchten. Vijftig jaar staatsmijnen in Limburg.
De Toorts. , HEEMSTEDE
1e druk, 1952 - Eyck.(tekeningen)
Onze exemplaar waardering: 701
E.5,00

Bergh-Hoogterp.Louise E van den.
Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
Gary Schwartz , MAARSSEN
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Twee delen. E.30,00

Bergh.G.C.J.J.van den / J.E.Spruit en M.van de Vrugt.(red)
Rechtsgeleerd Utrecht.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Levensschetsen van elf hoogleraren uit 350 jaar faculteit der rechtsgeleerdheid in Utrecht. E.9,00

Betten.Klaas.
Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
Boekhandel Van der Velde , LEEUWARDEN
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Bicker Caarten.A. e.a.
Zeven heerlijkheden. Uit de geschiedenis van Oud-Schoten.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1966 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten. E.12,00

Bieleman.J.
Heino. Een geschiedenis van mens en plaats.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 1980 - Foto's, kaarten, plattegronden
Onze exemplaar waardering: 771
Met losse uitklapkaart van Heino anno 1818. E.25,00

Biezen.Jan van, Gijs van Hillten, Piet Kee, Sandra de Vries.
Het Van Haferbeer/Schnitger-orgel in de Grote-of St.Laurenskerk te Alkmaar.
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente , ALKMAAR
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.18,00

Bijl.Drs.M.van der e.a. (red)
Alkmaar en veelvoud. Tussen archeologie en actualiteit.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Bibliotheekstempel op titelblad. E.7,00

Bijl.Drs.M.van der e.a. (red)
Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofgomslag. Bibliotheekstempel op titelblad. E.7,00

Bijl.Drs.M.van der e.a. (red)
Van spaans beleg tot bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Bibliotheekstempel op titelblad. E.7,00

Bijsterveld.Arnoud-Jan.A. e.a. (red)
Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie
St.Brab.Regionale Geschiedbeoefening , HERTOGENBOSCH 'S
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Bloed.Drs.A, Dr.L.R.Mul en H.W.van Soest (red)
Van wildernis tot Ronde Venen
St.Wilnis 900 jaar , WILNIS
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Blok.Johan, Cor Campagne en Sjef Janssen.
Trams in Midden-en Zuid-Limburg. 1888 - 1950.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1998 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

Bock.Ron Fr.de.
Bezuidenhout toen.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1970 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Boerdam.Stijnie.
Zo'n andere tijd. Een beeld van Abcoude/Baambrugge 1900-1925.
Uniepers , ABCOUDE
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.17,00

Boeren.Dr.P.C.
Heiligdomsvaart Maastricht.
Ernest van Aelst. , MAASTRICHT
1e druk, 1962 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten. E.11,00

Boersma.Drs.J.W. e.a.(red)
Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
Profiel , BEDUM
2e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Boom.H van der.
De polders van het land van Vollenhove.
IJsselakademie , KAMPEN
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Waterbeheersing en ontginning in een uitgeveend gebied 1848 - 1943. E.15,00

Borger.Guus Johan.
De veenhoop. (proefschrift)
niet vermeld. , AMSTERDAM
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een hist-geogr. onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. E.45,00

Boschma-Aarnoudse.C.
Sint-Pietershof te Hoorn. Bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan het Dal.
Gemeente Hoorn , HOORN (NH)
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Bouwhistorische reeks Hoorn Deel 1. E.8,00

Boschma.C. (voorwoord)
Fries museum. Nederlandse musea II.
Joh.Enschede. , HAARLEM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.7,00

Bottema.Meint.
Skoander bisit. De monuminten yn Achterkarspelen.
De Tille. , LEEUWARDEN
1e druk, 1976 - Bij (tekeningen)
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Bouma.Ir.G.J.A.
Pleatseboek. De nije Fryske pleats.
N.V.Wed.J.Ahrend & Zoon , AMSTERDAM
1e druk, 1949 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 701
mei it forslach fan de karmasters foar de priis- fraech foar in pleats mei foarein, in 1942 utskreaun fan de Fryske Akademy to Ljouwert in part oer it Fryske boerehiem fan Ir J.Vleger l.i. en Ir G.J.A.Bouma l.i. E.125,00

Bouman.J.
Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster.
Canaletto , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1977 -
Onze exemplaar waardering: 701
Herdruk van de uitgave van 1857. E.15,00

Bouwer.K.
Brink en streek.
Krips Repro , MEPPEL
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het drents plateau. E.10,00

Braam.Prof.Dr.A van. e.a.(red)
Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
Meijer Pers BV , AMSTERDAM
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.25,00

Brans.A.B.M. e.a. (red)
's Hertogenbosch herdenking 750 jarig bestaan juli 1935. Officieel programmaboek.
Teulings uitgevers-maatschappij , HERTOGENBOSCH 'S
1e druk, 1935 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 703
E.70,00

Bregman.Dr.Mr.J.
Schagen door de eeuwen heen
Niet vermeld , HELDER (DEN)
1e druk, 1965 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.18,00

Brongers.Dr.J.A. e.a. (red)
Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg.
Bekking , AMERSFOORT
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Bruin.M.P.de.
Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
De Boer Maritiem , HOUTEN
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Bruin.Renger de en Arend Pietersma (eindred)
Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-1972.
Vereniging Oud-Utrecht , UTRECHT
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Jaarboek Oud-Utrecht 2002 E.8,00

Bueren.Truus van.
Macht en onderhorigheid binnen de ridderlijke orde van Sint Jan.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
De Commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem E.9,00

Buning.Dr.L.
Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinver- kenning in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1966 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Bunt.Aleid W.van de.
Oud Zeist.
Wereldvenster. , BAARN
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.6,00

Buwalda.Dick. e.a.
100 jaar autosport. 50 jaar circuit Zandvoort.
Pieter Jan Smits van Waesberghe , AMSTERDAM
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Charles Thewissen.Dr.M.A.F.
Oud Maastricht.
Wereldvenster. , BAARN
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.7,00

Cillekens.Caspar en Wiol Roebroeks
Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
St.Werkgroep gesch.Arbeidersbew. Limburg, NIET VERMELD
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Clevis.Hemmy.
Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.
Stichting promotie archeologie , ZWOLLE
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Couwenhoven.Ron.
Zaanse molenbranden.
St.Archief Ron Couwenhoven & Feniks des., ZAANDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Cox.J.C.M.
De heeren van Alkmaer. Regeerders en regenten, vroedschap en raad. 1264 - 2005
Gemeente Alkmaar , ALKMAAR
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Crijns.Ir.A.H. en Prof.Dr.W.F.J.Kriellaars
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800 - 1885
Stichting zuidelijk hist. contact , TILBURG
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. Compleet met de vier bijbehorende losse kaarten achterin. E.10,00

Dalen Gilhuys.Lex.
De grote branden van Den Haag.
Bzztoh , DEN HAAG
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Dekker.Cees & Karine Rodenburg.
Zand in het zog. Over de Friese dektjalk "Bruinvisch". 1902 - 2002.
Flevodruk , HARLINGEN
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Dekker.P.
Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grootesloot Westzijde. Deel 2 A + 2 B.
Pirola. , SCHOORL
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.120,00

Dekker.Piet.
Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe.
Pirola. , SCHOORL
1e druk, 1998 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.15,00

Deursen.A.Th.van.
Een dorp in de polder.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
4e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Graft in de zeventiende eeuw. E.9,00

Dijk.Henk van.
Rotterdam 1810 - 1880.Aspecten van een stedelijke samenleving
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Proefschrift. Gesigneerd. E.15,00

Dingeldein.W.H.
Acht eeuwen Stift Weerselo. 1150 - 1950. Met aanvulling van 1950 - 1976.
Broekhuis. , HENGELO (O)
2e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.7,00

divers
Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
Kon.Zeeuwsch Genootsch.der wetenschappen, MIDDELBURG
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
1978,1979,1981,1982,1983,1984,1986,1987,1989,1990, 1991,1992,1993,1994. Prijs per deel. E.5,00

divers
Betuwse genealogische bijdragen in stukken en brokken II.
Ned.Genealogische Ver. Afd Betuwe. , NIET VERMELD
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

divers
De Haarlemse Oude Gracht
De Vrieseborch. , HAARLEM
1e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.18,00

divers
De ramp.
Ver.Bevordering Belangen Boekh.A'dam. , AMSTERDAM
1e druk, 1953 -
Onze exemplaar waardering: 706
Kompleet met kaart. E.7,00

divers
Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
Vereniging "Oud Enkhuizen" , ENKHUIZEN
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

divers
Geen monument, toch onmisbaar.
Stichting Bolswards historie , BOLSWARD
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Een inventarisatie van panden en elementen die dermate beeldbepalend zijn voor het stadsgezicht dat behoud ervan noodzakelijk is. E.7,00

divers
In Bussum kan alles..Van dorp tot poort van het Gooi, 1817 - 1992.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

divers
Jaarboek Oud-Utrecht 2004
Vereniging Oud-Utrecht , UTRECHT
1e druk, 2004 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

divers
Noviamagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
Rijksmuseum G.M.Kam , NIJMEGEN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

divers
Over stad en scholtambt Lochem. 1233 - 1983. Een beschrijving na 750 jaar.
De Tijdstroom , LOCHEM
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

divers
Rood Rotterdam in de jaren '30.
Raket , ROTTERDAM
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

divers
Rotterdam geschetst in zijne voornaamste gebouwen, kerken en gestichten.
P.C.Hoog , ROTTERDAM
1e druk, 1863 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 773
Herdruk. Kunstleer gebonden. E.10,00

divers
St.Urbanuskerk Bovenkerk. Een markant monument van Pierre Cuypers.
St.vrienden v/d Bovenkerkse Urbanus , BOVENKERK
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

divers
Studies uit Bergen op Zoom
Geschiedk. Kring. , BERGEN OP ZOOM
1e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Dorren.Gabrielle.
Eenheid en verscheidenheid. De burgers Haarlem in de Gouden Eeuw
Promethuis/Bert Bakker , AMSTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Dries.van den - van der Velden.Ad
Het Brabant van toen. Vertellingen over het leven van alle dag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu.
Drukkerij Het Nieuwsblad. , NIET VERMELD
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
oplage 5500 exx. E.12,00

Elemans.J.H.A.
Woord en wereld van de boer. Een monografie over het dialect van Huisseling.
Spectrum. , UTRECHT
1e druk, 1958 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Proefschrift E.18,00

Endepols.Dr.H.J.E.
Diksjenaer van 't mestreechs.
Gadet , MAASTRICHT
1e druk, 1985 - Hofhuizen. (pentekeningen)
Onze exemplaar waardering: 701
E.50,00

Engel.W.I.
Trams en tramlijnen. De Gooische stoomtram en andere lijnen in het Gooi.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1972 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Engel.W.I. en J.Kok.
Trams en tramlijnen. Stoomtrams van Wadden tot IJ.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Esmeijer.Ank C. e.a. (red)
Utrecht, kruispunt van de middeleeuwse kerk.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.9,00

Essers.H.A. (eindred)
Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
Gemeente Maastricht , MAASTRICHT
1e druk, 1973 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 701
Bibliotheekstempels. E.25,00

Evers-Evers.Thea.H.
Oud-Enschede in 175 foto's..
Biblionet , ENSCHEDE
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Faber.J.A.
A.A.G. bijdragen 17. Drie eeuwen Friesland. Deel I.
Landbouwhogeschool. , WAGENINGEN
1e druk, 1972 -
Onze exemplaar waardering: 700
Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. E.12,00

Fokkens.H.G.
Het wagenmakersbedrijf in Friesland.
Rijksmuseum voor Volkskunde. , ARNHEM
2e druk, 1979 - Uitklapbare tekeningen
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Frieswijk.Johan (eindred)
De vrije Fries. Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002.
Fries Genootsch. v. Geschied. en Cultuur, LEEUWARDEN
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Gales.Dr.B.P.A.
Delven en slepen.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 2004 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de 18e en 19e eeuw. E.15,00

Gelder.Dr.H.E.van.
's-Gravenhage 1935 - 1945. Hoe het was, werd en worden moge.
De Spieghel , AMSTERDAM
1e druk, 1946 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
E.8,00

Goede.D.H.
Landsmeer in dagen van weleer, met het vervolg, landsmeer in de ban van de twintigste eeuw.
Stichting 650 jaar Landsmeer & Watergang, LANDSMEER
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Merkwaardigheden uit de historie van het dorp en zijn karakteristieken over de afgelopen 650 jaar. E.15,00

Goey.Ferry de.
Ruimte voor industrie.
Eburon , DELFT
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Rotterdam en de vestiging van industrie in de haven. 1945 - 1975. E.10,00

Goudappel.Prof.Ir.H.M. (red)
Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967 - 1977.
Ankh-Hermes , DEVENTER
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Groesbeek.Mr.J.W.
Amstelveen. Acht eeuwen geschiedenis.
Allert de Lange. , AMSTERDAM
1e druk, 1966 - Foto's, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 771
E.24,00

Groesbeek.Mr.J.W.
Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland.
Elmar , RIJSWIJK (GLD)
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Hun bewoners en bewogen geschiedenis. E.15,00

Groot.P.J.de, G.P.Karstkarel en W.H.Kuipers
Leeuwarden. Beeld van een stad. Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
Friese pers boekerij , LEEUWARDEN
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.8,00

Haak.Bram en Piet Hofman (red)
De Hoge Veluwe in de 19e eeuw.
Vrienden van de Hoge Veluwe , NIET VERMELD
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Haneveld.G.T.
Biojdrage tot de geschiedenis der pathologische anatomie: Utrecht in de 1e helft van de 19e eeuw.
Ronald Meesters , AMSTERDAM
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Harbers.Mark, Barbara Hoogsteden en Cor Luykx
125 jaar werken aan een schoon Rotterdam.
Roteb , ROTTERDAM
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Harms.Harry.
Egmonders en de visserij in woord en beeld.
Harry Harms , EGMOND A/ZEE
1e druk, 2003 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
Oplage 3000. E.18,00

Hart.Maarten 't (samenst)
't Buurts. Het niet meer gesproken dialect van Aalsmeer in woorden en uitdrukkingen.
Stichting Oud Aalsmeer , AALSMEER
1e druk, 2000 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
Aalsmeerse historische reeks No 2. E.10,00

Hart.P.D.'t.
Utrecht en de cholera. 1832 - 1910.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Vochtvlek op achterplat. Niet storend. E.8,00

Hoefer.F.A.
Wandelingen door Oud-Zwolle.
Boekhandel J.De Slegte B.V. , NIET VERMELD
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Herdruk van 1912. E.10,00

Hoek.Dr.D.
Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1966 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631) E.9,00

Hoekstra.H.G.
Amsterdam in de vier jaargetijden.
Contact. , AMSTERDAM
2e druk, 1952 - Andriesse en Oorthuys
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00

Hoeve.S ten. e.a. (red)
Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
Bosch & Keuning. , BAARN
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Hol.Dr.A.R.
De Betuwe.
L.Stafleu , LEIDEN
1e druk, 1957 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 701
E.14,00

Holthuis.Paul.
Frontierstad bij het scheiden van de markt.
Arko. , DEVENTER
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Deventer: Militair, demografisch, economisch; 1578 - 1648. E.15,00

Hommerich. Drs.L van.
Korte verhandeling over de corporatieve staatsvorm in het hertogdom Limburg e/d landen v Overmaas tijdens de late Middeleeuwen
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, -
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Hoppenbrouwer. Dr.H.W. e.a.
Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners.
Oudheidkundige kring "Deutekom" , DOETINCHEM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Houtzager.H.L. e.a. (red)
Delft en de Oostindische Compagnie.
RodopiB.V. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Hulzen.Dr A van.
Utrecht op oude foto's van Catharijne naar Witte Vrouwe.
Kruseman. , DEN HAAG
2e druk, 1980 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Ingen.A.E.M.van. (samenst)
N.V.Nederlandse Spoorwegen hoofdwerkplaats Haarlem. Een stukje werkplaaatsgeschiedenis.
Nederlandse Spoorwegen , AMSTERDAM
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.12,00

Jamin.Jerve
Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Japenga.F.J.
Sneek in de achttiende eeuw.
Osinga. , BOLSWARD
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.10,00

Jenniskens.A.H. e.a. (red)
Campus Liber. Bundel opstellen over de gesch. van Maastricht aangeboden aan Mr.Dr.H.H.E.Wouters.
Limburgs Geschied-en oudheidk.genootsch., MAASTRICHT
1e druk, 1982 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Jenniskens.A.H. e.a.(red)
Munsters in de Maasgouw. Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg.
Limburgs Geschied-en oudheidk.genootsch., MAASTRICHT
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Jespers.F.P.M.
Het loflyk werk der engelen.
Stichting zuidelijk hist. contact , TILBURG
1e druk, 1988 -
Onze exemplaar waardering: 700
De katholieke kerkmuziek in N.Brabant v/h einde der 17e tot het einde der 19e eeuw. Proefschrift. E.14,00

Jong.Dr.Ad J.de. en Willem H.Stous (red)
Rhenen kruispunt van dialecten.
Hist.Ver.Oudheidkamer Rhenen , RHENEN
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Gekartonneerd E.25,00

Jong.Dr.J.A.B.M de.
Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar. 1747 - 1814.
Gemeente Nijmegen , NIJMEGEN
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Jorissen.F. (inleiding)
Het eiland IJsselmonde zoals het was. 1900-1940
J.Rijkhoek , DEN HAAG
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.15,00

Kam.Rená‚á de.
Dwars door Utrecht. Opgravingen langs de HOV-busbaan.
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.12,00

Kaper.H.P. en J.H.S.M.Veen
Trams en tramlijnen. de Rotterdamse paardetrams.
WYT-uitgevers , ROTTERDAM
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Kautz.Dr Erich A.
Der Hafen von Vlissingen. Seine Stellung und entwicklungsaussichten im internationalen Verkehr
Gustav Fischer , JENA
1e druk, 1933 - Kaarten en tabellen
Onze exemplaar waardering: 700
Redelijk goede staat. Hier en daar wat smoezelig. E.14,00

Kingma.Vibeke e.a.
De rode Zaan. Honderd jaar strijd en solidariteit.
Zaans Museum , ZAANDAM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Ingenaaid. E.12,00

Klaver.Imke.
Herinneringen van een friese landarbeider. Aentinkens fan in fryske lanarbeider
SUN. , NIJMEGEN
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Klomp.Wout (bew)
Werken zolang het licht is.
Vrienden v/d streektaal veur Lochem e.o , EIBERGEN
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.7,00

Kooy.Dr.G.A.
De oude samenwoning op het nieuwe platteland.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1959 -
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. Een studie over de familiehuishouding in de agrarische Achterhoek. E.12,00

Korenhof.Drs Paul (red)
De koninklijke schouwburg (1804 - 2004) Een kleine haagse cultuurgeschiedenis.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 2004 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Paperback met flappen E.12,00

Koster.Simon.
Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
Erven F.Bohn. , HAARLEM
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden E.7,00

Kranenburg.Mr.F.J. e.a.(red)
100 jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981.
Meijer Pers BV , AMSTERDAM
1e druk, 1981 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.15,00

Kroes.Jack.
Het paleis aan de laan. De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB
Industriebond NVV , AMSTERDAM
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.6,00

Krol.Hans.
Focus op Heemstede.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 2001 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
E.9,00

Krol.J.
De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
Gijsbers & van Loon. , ARNHEM
1e druk, - Geillustreerd + kaart
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Herdruk van de uitgave van 1949. E.15,00

Kroonenburg.J. e.a.
De grote kerk van Naarden in historisch perspectief.
Drukkerij Naarden , NAARDEN
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.6,00

Kuiper.Yme. e.a.
Fogelsanghstate. Een groninger schat in een friese state.
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 2005 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.10,00

Kuyper.J.
Gemeente atlas van de provincie Noord-Holland.
Foresta. , GRONINGEN
1e druk, 1984 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.18,00

Lambooij.Herman.
Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
Hoogh.raadsch.Noordholl.Noorderkwartier , ALKMAAR
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Landsman.D.
Schokland eens een eiland
I.V.N. Afd.Noordoostpolder en omstreken , NIET VERMELD
1e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
55 blz. E.10,00

Langedijk.Dr.D.
De geschiedenis van de Langedijk.
Gesto. , BERGEN (NH)
1e druk, 1969 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
E.14,00

Langeler.G.
Beelden en stemmen uit Geldersch Laren.
Lochemse Handels-en courantendrukkerij. , LOCHEM
1e druk, 1924 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 501
Matig in de band. E.20,00

Leeuw.Ger de.
Wij, eenvoudige drentse lui. Landverhuizers iut Drenthe (1846 - 1872)
Uitgeverij Drenthe & Uitgeverij Profiel , BEILEN / BEDUM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Landverhuizers uit Drenthe die in de jaren 1846- 1872 in Amerika een nieuw bestaan opbouwden. E.18,00

Leeuwen.Bernet van.
De molens van Spengen en Kockengen. 30 jaar Stichting De Utrechtse Molens.
SDUM , UTRECHT
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Gekartonneerd E.9,00

Linden.L.F.van der (red)
Gens Nostra. Maandblad der Ned. Genealogische Ver. Jrg 64. No 4/5 april/mei 2009. Dordrecht.
Ned.Genealogische Vereniging , WEESP
1e druk, 2009 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Themanummer. E.10,00

Linssen.Dries. e.a.
Limburgse kastelen in vogelvlucht.
Inter-Limburg , HEERLEN/GENK
1e druk, 1980 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag E.10,00

Loosjes Mr.A.
Zeeland in beeld.
Scheltema & Holkema. , AMSTERDAM
1e druk, 1967 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 771
Herdruk E.25,00

Loosjes.Adriaan.
Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Herdruk van 1794. Met losse kaart. Beperkte oplage. No 345. E.32,00

Maenen.Dr.A.J.Fr.
Petrus Regout. 1801 - 1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht.
N.V.Centrale Drukkerij , NIJMEGEN
1e druk, 1959 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.12,00

Meerdink.Dr.J.
Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
Van de Poll-Stichting , ZEIST
1e druk, 1985 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback E.11,00

Meertens.P.J.
Meertens over de Zeeuwen.
Fanoy Boeken , MIDDELBURG
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Zeeuwse studies uitgegeven n.a.v. zijn tachtigste verjaardag. E.14,00

Meertens.P.J. en Hermanna W.M.Plettenburg. (red)
Vriendenboek voor A.J.Bernet Kempers
Ver.Vrienden van het openluchtmuseum , ARNHEM
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
Linnen gebonden. E.5,00

Meijer.Dr.M.L.J.
Onderwijs in Amersfoort 1850 - 1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
Bekking , AMERSFOORT
1e druk, 2004 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Melles.J.
Het huys van leeninge.
Martinus Nijhoff. , DEN HAAG
1e druk, 1950 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 E.12,00

Messing.Dr.F.A.M.
De mijnsluiting in Limburg.
Martinus Nijhoff , LEIDEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering. 1955 - 1975. E.9,00

Meyere.Jos de.
Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
Kwadraat , UTRECHT
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.19,00

Moes.Joris. (samenst)
Noordzeekanaal 1876 - 2001.
Amsterdam Ports Association , AMSTERDAM
2e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.10,00

Molen.S.J.van der.
Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
De Boer Maritiem , HOUTEN
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.5,00

Mourik.B.A.van.
Oud Leiden.
Wereldvenster. , BAARN
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.6,00

Mulder.Jan, Hanna Blok, Karin van Reenen (red)
Diemen buyten Amsterdam. Archeologie en historie.
De Bataafsche Leeuw. , AMSTERDAM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.20,00

Muller.Hendrik.
Muller. Een rotterdams zeehandelaar. Hendrik Muller Szn. (1819 - 1898)
Interbook International. , SCHIEDAM
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.24,00

n.v.t.
"Nehalennia" Ver. tot instandhouding en bevorde- ring van Walcheren's natuur-en stedeschoon
"Nehalennia" , MIDDELBURG
1e druk, 1913 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 707
Jaarverslag 1912-1913 en jaarverslag 1913-1914. Geniet. 16 blz. Prijs per stuk. E.25,00

n.v.t.
De Utrechtse gemeenten in 1815. In vraag en antwoord.
Provincie Utrecht , UTRECHT
1e druk, 1972 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Omslag half verkleurd. E.6,00

n.v.t.
Foto-atlas Utrecht.
Robas , EMMEN (O)
1e druk, - luchtfotoos
Onze exemplaar waardering: 700
E.18,00

n.v.t.
Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in de prov. Utrecht
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, -
Onze exemplaar waardering: 708
Half linnen. Linnen op de hoeken. Blinde band. Titel op de rug. E.70,00

n.v.t.
Reisboek voor Gelderland.
Prov.Gelderse Ver.v.Vreemdelingenverkeer, ARNHEM
3e druk, 1942 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 500
E.10,00

n.v.t.
Zwolle
Alta , AMSTERDAM
1e druk, 1924 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 706
M.m.v. gemeentebestuur Zwolle, Kamer v Koophandel N.Overijssel, VVV Zwolle en Ver. Hatto-Heim te Hattem E.40,00

Naarding.Dr.J.
De Drenten en hun taal.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1948 - uitklapbare schematische kaart
Onze exemplaar waardering: 702
Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente E.13,00

Nagge.W.
Historie van Overijssel.
Foresta. , GRONINGEN
99e druk, 1975 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
2 delen. Herdruk van de uitgave van 1915. E.35,00

Niet vermeld
Rapporten m.b.t. de bodemgesteldheid v.d Wieringer meer en van den Andijker proefpolder.No 1.
Ministerie van Waterstaat , DEN HAAG
1e druk, 1929 - Kaarten
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Niet vermeld
Water. Gedenkboek van de ramp door nederlanders en nederlandse bedrijven in Indonesie.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, 1953 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 776
Tekst in het nederlands, engels en maleis. E.45,00

Notermans.Jef.
Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de franse revolutie.
Comitá‚á "Tournee der Maasgouwen" , ELSLOO(L)
1e druk, 1961 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
E.14,00

Offringa-Boom.E.L.S. e.a. (red)_
Jaarboek Oud-Utrecht
Vereniging Oud-Utrecht , UTRECHT
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Jaargang 1970, 1971 en 1976. Prijs per stuk. E.5,00

Onstenk.Jan.
Zes eeuwen in 't Ghesthuus.
Sint Jans Gasthuis , HOORN (NH)
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.9,00

Oord.Ad van den.
Voor het oog van het kerkvolk.
St.Zuidelijk Historisch Contact Tilburg , TILBURG
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927 - 1939. Paperback met flappen. E.18,00

Oosterbaan.G.
Tussen Leven en Dood.
Niet vermeld , NIET VERMELD
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Gesch. en lotgevallen van zaankanters wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meel- molen De Dood. E.14,00

Orbons.Anne Rose.
Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Ottevangers.Ir.F.
De Sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving.
De Toorts , HAARLEM
1e druk, 1943 - Kaarten en grafieken
Onze exemplaar waardering: 702
E.12,00

Philips.Dr.Rudolf.
Gezondheidszorg in Limburg.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1980 -
Onze exemplaar waardering: 700
Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940. E.9,00

Poll.frank van de & Sarah Bakker
Schreden naar Parnas.
Stadsuitgeverij , AMSTERDAM
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden E.7,00

Ponne.W.J. en T.J.Rinsema (red)
Meppel in de twintigste eeuw.
Boom. , MEPPEL
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.12,00

Poortman.J.
Meppel door de eeuwen heen.
Boom & Zoon , MEPPEL
1e druk, 1967 - Foto's
Onze exemplaar waardering: 751
Stofomslag beschadigd. E.10,00

Pot.Tjeerd.
Op zoek naar de verleden medemens.
Matrijs. , UTRECHT
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Bespiegelingen over archeologische en bouwhistorische vondsten uit Utrecht. E.8,00

Prins-Meijer.J.A. en W.Prins
Culemborg bespied.
Stichting ABN AMRO Historisch Archief , AMSTERDAM
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Een historische schildering van Markt 11 en 13 te midden van het Culemborgse leven van 1475 tot 1922 E.20,00

Prop.G.
De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten. (tot 1543).
Thieme & Cie. , ZUTPHEN
1e druk, 1963 - Kolvoort.
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Putten.Drs.L.P. van en A.V.A.P.Buiten
Anna van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes.
ILCO , ROTTERDAM
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Regeling.D.
De stad der tegenstellingen. Een sociografie van Wageningen.
Veenman & Zonen. , WAGENINGEN
1e druk, 1933 - Foto's, kaarten, plattegronden
Onze exemplaar waardering: 706
Proefschrift. E.20,00

Renting.Drs.R.A.D. Inleiding en bijschriften.
Rotterdam in de zeventiende en achttiende eeuw.
Elmar , DELFT
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Oblong folio. 57 platen. E.20,00

Ridder.J.G.de.
Uit de geschiedenis van het Westland.
Kruseman. , DEN HAAG
2e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.10,00

Ridder.J.G.de.
Uit de geschiedenis van het Westland. " De glazen stad"
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1974 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 703
E.10,00

Rietman.W.
Met de grote trom voorop.
Overijsselse Bibliotheek Dienst , NIET VERMELD
1e druk, 1991 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
De historie van het Diepenheimse verenigingsleven. E.10,00

Roelands.J.A.M.
Den Bosch gisteren en eergisteren.
Adr. Heinen. , HERTOGENBOSCH 'S
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.12,00

Roy van Zuydewijn.Noortje de.
Van koopman tot icoon.
Promethuis/Bert Bakker , AMSTERDAM
1e druk, 2002 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600. E.11,00

Ruyter de Wildt.Mr.PH.J.de.
Industrie Leiden Holland.
L.Stafleu , LEIDEN
1e druk, 1951 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Sandberg.Jhr.Mr.G.F.
Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water.
Gijsbers & van Loon. , ARNHEM
2e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties. E.14,00

Schaaf.S.J.van der.
Skiednis fan de Fryske biweging.
De Tille. , LEEUWARDEN
1e druk, 1977 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Schaap.K. en A.S.Stempher.
Arnhem omstreeks 1865.
Gouda Quint BV. , ARNHEM
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Schaik.Ir.D.C.van. (samenst)
De Sint Pietersberg.
Leiter-Nijpels. , MAASTRICHT
1e druk, 1938 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.45,00

Schilder.Marian. (red)
Amsterdamse kloosters in de middeleeuwen.
Vossiuspers AUP , AMSTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Schillings.Harry.
Toneel en theater in Limburg. In de 19e en 20e eeuw.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback met flappen. E.9,00

Schilstra.J.J.
Schermerland.
"Waterschap ""De Schermeer""" , ONBEKEND
1e druk, 1971 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Kompleet met losse plaat achterin van schepradmolen. E.10,00

Schilstra.J.J. e.a.
De polder Oostzaan.
Polder Oostzaan , OOSTZAAN
1e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 751
Met bijbehorende losse bijlages achterin. E.15,00

Schoute.C.R. streekarchivaris v/d Krimpenerwaard.
Krimpenerwaard. Dijken, polders en rivieren.
Hoogheemraadschap v/d Krimpenerwaard , KRIMPEN A/D IJSSEL
1e druk, 1983 - Kaarten, tekeningen, plattegr.
Onze exemplaar waardering: 701
E.12,00

Schrader's.C.G.
Memoryboeck van de vrouwens
RodopiB.V. , AMSTERDAM
2e druk, 1984 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Het notitieboek van een friese vroedvrouw 1693-1745. E.12,00

Schwencke.Johan.
Nieuwe wandelingen door Oud- Den Haag.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Sijes.B.A. Drs D de Boer, Drs J.Bijkerk en H.Canne-Meijer
Overleg en strijd tussen arbeiders, fabrikanten en vakverenigingen in de Twentse textielindustrie.
Sociol.Instituur Rijksuniv.Leiden , LEIDEN
1e druk, 1955 -
Onze exemplaar waardering: 708
Exemplaar No 17. Bestemd voor Drs.D de Boer. Vertrouwelijk. Persoonlijk exemplaar. E.30,00

Slager.Kees.
De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953.
Atlas , AMSTERDAM
2e druk, 2003 - Foto's en plattegronden
Onze exemplaar waardering: 700
200 ooggetuigen over de watersnood van 1953. E.12,00

Sneller.E.
Van achter de Blaeuwen Engel. Hervormd Heemstede in de zeventiende eeuw.
E.Sneller , HAARLEM
1e druk, 1987 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.9,00

Sonsbeke.van. (Willem Karel van Loon)
Arnhemse straten, geplaveid met herinneringen II.
Gijsbers & van Loon. , ARNHEM
1e druk, 1983 - Fotoillustraties
Onze exemplaar waardering: 700
E.14,00

Speet.Ben en Marcel Bulte.
Haarlem in de jaren dertig.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1992 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.10,00

Speet.Ben.
Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
Waanders. , ZWOLLE
1e druk, 2007 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Linnen gebonden met stofomslag. Nieuwstaat. E.20,00

Speet.Ben.
Vincentius. 150 jaar vrijwilligerswerk in Haarlem.
De Vrieseborch. , HAARLEM
1e druk, 2000 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Haarlemse miniaturen deel 52. E.9,00

Stafleu.Drs.M.H. (eindred)
Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972.
Gemeente Utrecht , UTRECHT
1e druk, - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.15,00

Stappers-Váártheim.A.
Twaalf eeuwen Oldenzaal.
Drukkerij Lotgerink , OLDENZAAL
2e druk, 1979 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Staverman.Rudolf Jozef
Volk in Friesland buiten de kerk.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1954 - uitklapb. kaarten en tabellen
Onze exemplaar waardering: 701
E.14,00

Steensma.Regn.
Het friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeeldtaal.
Friese pers , LEEUWARDEN
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Steur.A.G.van der. (red)
Arm in Haarlem. Herinneringen van een Haarlemse armenopziener.
Schuyt & Co. , HAARLEM
1e druk, 1986 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. Herinneringen van de haarlemse armenop- ziener C.Nel uit het begin v.d 20e eeuw. E.7,00

Stoter.M.E.
Lelie in zilver.
Fries Museum , LEEUWARDEN
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden. 1574 - 1788 E.14,00

Streng.J.C.
Het is thans zeer briljant.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1999 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Aspecten van het zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien rá‚ágime naar moderne tijd. E.14,00

Stroman.B. en M.J.Brusse.
Rotterdam.
Contact. , AMSTERDAM
2e druk, 1941 - Oorthuys.e.a.
Onze exemplaar waardering: 701
E.10,00

Toebes.C.J.
Haagse hervormde historiá‰án.
Europese Bibliotheek. , ZALTBOMMEL
1e druk, 1978 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.8,00

Trompetter.Cor.
Leven aan de rand van de republiek. Stad en gericht Almelo. 1580 - 1700.
Bert Bakker. , AMSTERDAM
1e druk, 2006 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.18,00

Vandebeeck.Th en Dr.J.Grauwels
De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas.
Limburgs Geschied-en oudheidk.genootsch., MAASTRICHT
1e druk, 1961 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
Onafgesneden. E.10,00

Veen.Freek van der. (red)
Kerken in Noord Holland.
Boekencentrum. , ZOETERMEER
1e druk, 2001 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Venetien.Drs. J van.
Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-KennemErland door de eeuwen heen.
Kon.Ned.Hoogovens , IJMUIDEN
1e druk, 1968 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en staalfabr. E.15,00

Venner.Jos.
Geschiedenis van Limburg. Deel I.
Limburgs Geschied-en oudheidk.genootsch., MAASTRICHT
1e druk, 2000 - Foto's,tekeningen,Illustr,krt
Onze exemplaar waardering: 706
E.15,00

Verheul.J.
Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Charloissen polder te Rotterdam
Stemerding & Co , ROTTERDAM
2e druk, 1940 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.16,00

Verheus.Dr.S.L.
Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem. 1530 - 1930.
Rombach Boek en Beeld , HAARLEM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
E.14,00

Verhoeven.A. en F.Theuws (red)
Het Kempenprojekt 3. De middeleeuwen centraal.
Stichting Brabants Heem , WAALRE
1e druk, 1989 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.25,00

VerLoren van Themaat.L.M. e.a. (red)
Oude Dordtse lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
Verloren , AMSTERDAM
1e druk, 1983 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Vermeeren.Karel.
Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
Kruseman. , DEN HAAG
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.9,00

Vijselaar.Joost (red)
Gesticht in de duinen.
Verloren , HILVERSUM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
De geschiedenis v/d provinciale psychiatrische ziekenhuizen in N.Holland van 1849 tot 1994. E.12,00

Vlierden.Marieke van.
Utrecht, een hemel op aarde.
Walburg pers. , ZUTPHEN
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
Paperback. E.9,00

Vooren.Steef.
Van Doon tot Duin. Rotterdam de revue gepasseerd.
KLuwer Boek promotions , UTRECHT
1e druk, 1990 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.7,00

Vredenberg.J.P.
Het archief van het burgerweeshuis te Arnhem, 1583 - 1914.
Gemeentearchief Arnhem , ARNHEM
1e druk, 1983 -
Onze exemplaar waardering: 700
Met bibliotheekstempel en plakker. E.15,00

Vreeken.Rob. (inleiding)
Boven de Zaan.
Immerc BV , WORMER
1e druk, 2000 - Tomei (fotoos)
Onze exemplaar waardering: 706
Luchtfotoos. E.10,00

Vries.Theun de e.a.
Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976. Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal.
Vermande Zonen , IJMUIDEN
1e druk, 1976 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Weel CZN. A van der.
Haagse hervormde kerken en kapellen.
Ton Bolland , AMSTERDAM
1e druk, 1975 - Tekeningen
Onze exemplaar waardering: 700
E.10,00

Wel.Frits van.
Gezinnen onder toezicht. De Stichting Volkswoningen te Utrecht. 1924-1975
SUA , AMSTERDAM
1e druk, 1988 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.8,00

Wertheim.W.F. en A.H.Wertheim-Gijse Weenink
Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht. 1703-1706.
Van Gennep. , AMSTERDAM
1e druk, 1976 -
Onze exemplaar waardering: 700
E.5,00

Wesselink.Johan.
Schilders van den Veluwe-zoom.
Strengholt. , AMSTERDAM
1e druk, 1943 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 702
E.20,00

Westerink.Mr.Dr.G.
Doornspijk en Elburg.
Van Gorcum. , ASSEN
1e druk, 1961 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 776
Rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gebruiks- en eigendomsrechten op de grond. E.15,00

Wiersma.J.P.
Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870. Doorbraak der coá”áp.gedachte.
Laverman. , DRACHTEN
1e druk, 1959 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Opkomst v/d Friese landbouwcoá”áperatie en haar ontwikkeling tot onze tijd. E.12,00

Wijers.Carla.
Prinsen en clowns in het Limburgse Narrenrijk.
P.J.Meertens-Instituut , AMSTERDAM
1e druk, 1995 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945 - 1992. E.18,00

Willemsen.Gerrie A.J. e.a.
Langs heg en steg naar de grote weg. 400 jaar wegen en paden in Wehl.
Oudheidhundige vereniging Wehl , WEHL
1e druk, 2003 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 706
E.20,00

Winhoff.Mr.Melchior
Lantrecht der Thwenthe declareert.
Graphic , AMSTERDAM
1e druk, 1968 -
Onze exemplaar waardering: 701
Bewerkt door Mr.R.E.Hattink. E.19,00

Wolffram.Dirk Jan.
Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelder se provinciestad. Harderwijk 1850-1925.
Het Spinhuis , AMSTERDAM
1e druk, 1993 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 700
E.12,00

Woude.A.M.van der.
A.A.G. Bijdragen 16. Het Noorderkwartier. Deel I.
Landbouwhogeschool. , WAGENINGEN
1e druk, 1972 -
Onze exemplaar waardering: 700
Een regionaal hist. onderzoek in de demografische en econ. geschiedenis van westelijk Nederland v/d late middeleeuwen tot het begin v/d 19e eeuw. E.10,00

Zoete.Sanny de.
Merken op het linnengoed van Twickel. Hulpmiddel of valkuil.
Sanny de Zoete , ROTTERDAM
1e druk, 1997 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 707
Scriptie kunstgeschiedenis. Twee delen. E.25,00

Zoonen.Arie van.
Van koffijhuis tot theater. Kroniek van schouwburg Het Park.
Schouwburg Het Park. , HOORN (NH)
1e druk, 1994 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 771
Ontw. en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin v/d comedieá‰án in Hoorn. E.20,00

Zwaan.Jacob.
Oude tekeningen vertellen over Waterland en de Zaanstreek
Repro-Holland. , ALPHEN A.D. RIJN
1e druk, 1970 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.14,00

Zwieten.J.W.van.
Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
Repro-Holland. , ALPHEN A.D. RIJN
4e druk, 1973 - Geillustreerd
Onze exemplaar waardering: 701
E.7,00


U kunt het boek van uw keuze bestellen door even een mailtje te sturen aan: Het Oplettende Lezertje