Het Oplettende Lezertje koopt boeken in. In losse exemplaren of complete bibliotheken.
Bezoek aan huis na telefonische afspraak.


Algemene Verkoop Voorwaarden

 • Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd aangegeven.
 • Prijzen zijn netto, in euro en inclusief BTW. Verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend.
 • U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email
 • Na betaling worden de boeken zo snel mogelijk verzonden.
 • Betaling kan via bank- of giro-overschrijving.
 • Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen - in uitzonderingsgevallen - te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper. Overigens wordt in deze gevallen eerst contact opgenomen met de koper.
 • Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour worden gezonden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
 • Is de retourzending het gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is voor de afzender.

Terms of Sale

 • Orders from overseas will be sent by surface-mail unless we are instructed otherwise.
 • All books are in good condition, unless otherwise stated. Negligible defects, which can be considered normal for used or antiquarian books, are not always mentioned.
 • We inform you in advance by email about the costs of handling and about the total amount you have to pay.
 • Payment in advance is requested.
 • Prices are in Euro and net, postage is extra at cost.
 • Any item can be returned within 7 days of receipt, a prior email notification is requested.
 • Goods are always travelling at senders risk